Advertising - all you need to know
   


   

AKTUELT

 
       
    Frittfall
Frister og annonsepriser her!
 
       
    Frittfall forsider  
       
    Adresseendringer
meldes til F/NLF, sertifikat-avdelingen via Melwin, ikke til Frittfall.

 
Annonser

Frittfall distribueres i 2.000 eksemplarer til alle norske hoppere og til fallskjermsentra, produsenter og forhandlere i Norge og verden.
 
Plassering
Frittfall følger redaktørplakaten. Det er opp til redaktøren å plassere annonsene. Vi kan kan ikke love at annonsen blir plassert på en spesiell side, eller i sammenheng med spesielt stoff.
 
Annonsemateriell
Format blad: A4 liggende 297x210 mm
Spesifikasjoner: 3mm utfallende, skjæremerker, CMYK, 300 dpi.
PDF filer, høyoppløst versjon for trykte medier.
 
Send materiellet på e-post til (kitt)@frittfall.org, eller del en Dropbox mappe med meg.
 
Spesielle ønsker
Bilag, annonseutarbeidelse eller andre ønsker? Ta kontakt for tilbud!
 

 

 

  Frister 2019  
  Utgave

#1/19
#2/19
#3/19
#4/19
Materiell
/booking
01.03
24.05
30.08
08.11
Annonser

22.03
14.06
20.09
29.11
Sendes

29.03
21.06
27.09
06.12
 
     
  Materiellfrist gjelder for redaksjonelt stoff og for bindene booking av plass til annonser. Annonsefrist er for trykkeklart materiell til bestilt annonseplass.  
     
  Priser - uendret siden 2002!
 
  Baksiden
1/1
1/2
1/3 eller mindre
6.500
5.500
3.000
2.000
 
     
  Alle priser er eks mva.  
     
  Rabatter  
  Norske klubber får 20% rabatt fra føste annonse.  
     
  Vi innrømmer også 20% rabatt fra andre annonse ved samlebestilling av flere annonser.  
     
  Betaling  
  Betalingsfrist er 30 dager fra fakturadato.