Kameratsjekk

Ved å sjekke hverandres utstyr, i tillegg til sitt eget, kan man identifisere feil før man går i flyet eller før man hopper.

Publisert Sist oppdatert

Man har som rutine å gjøre kameratsjekk av hverandres utstyr i dykking og klatring, og gruppesjekk når man skal på ski med skredutstyr. En studie viser at dykkere ofte ikke klarer å gjenkjenne de vanligste utstyrsfeilene, og at det er mer sannsynlig at disse feilene oppdages dersom man går gjennom en sjekkliste, samt gjennomfører en kameratsjekk.

Kameratsjekk i fallskjermhopping

Fallskjermhopping er, i likhet med klatring og dykking, en sport hvor livet står på spill dersom man ikke bruker det nødvendige utstyret på riktig måte. For meg er dette en god grunn til å være litt ekstra årvåken og gjøre en liten ekstra sjekk på mine fallskjermkamerater.

På boarding

Når jeg møter opp på boarding på 10 minutter call har jeg allerede gjort min egen utstyrssjekk. Mens hoppmester gjør jobben sin pleier jeg å ta et kjapt blikk på de andre hopperne på løftet for å finne eventuelle feil. Jeg ser over bryststropper, RSL, håndtak, om flapper er lukket riktig og at det ikke noen har synlig stoff fra pilotskjermen ute.

Her har jeg oppdaget alt fra avslåtte høydemålere, feil- eller avkoblet RSL, pilotskjermer som kan stappes enda bedre og åpne pin- og risercovers. En gang har jeg sett en feil tredd bryststropp og en gang en bryststropp som ikke var tredd i det hele tatt.

I flyet

Etter jeg har gjort min egen utstyrssjekk på veg mot utsprangshøyde, ser jeg rundt meg etter åpne pin- og risercovers, synlig stoff fra pilotskjermer, løse håndtak, sammenligner høyden på min og andres høydemålere og ser etter om noen har glemt å feste hjelmen. Jeg ser også raskt over bryststropper igjen.

Også her har jeg oppdaget samtlige, til og med en ikke tredd bryststropp.

Det er trangt i flyet og vanskelig å se alle, men om alle tar en kjapp titt på de som sitter rundt seg har man litt større sjanse for å oppdage dersom noe er galt.

Som gruppe

Stort sett hopper man sammen med noen. Når vi i Team Aviatrix treningshopper gjør vi alltid hver vår grundige utstyrssjekk før første hopp før dagen, før vi dobbeltsjekker med hverandre at vi har på nødåpnere, høydemålere og dyttere med riktig høyde. Deretter forsetter vi å gjøre vår egen utstyrsjekk gjennom dagen, i tillegg til at vi kaster et kjapt blikk på hverandres utstyr. Dette gjør jeg også når jeg skal hoppe med andre grupper eller når jeg coacher og organizer.

Alle er ansvarlig for seg selv

Til syvende og sist er alle ansvarlige for seg selv. Det er min jobb å sjekke at jeg har tatt på meg utstyret riktig og at det utstyret er som det skal være. Gjør alltid din egen utstyrssjekk og prioriter denne, men om du er litt observant på de rundt deg kan det være du som oppdager den neste feiltredde bryststroppen.

Powered by Labrador CMS