Harde Åpninger

I 2019 var harde åpninger direkte årsak til 3 dødsfall i USA. Harde åpninger har også vært medvirkende årsak i 22 dødsfall i USA siden 1999. I nesten alle disse tilfellene har hopperen vært over 50 år og omkommet som følge av røket hovedpulsåre eller nakkebrudd.

Publisert

I Norge har vi flere personskader som følge av harde åpninger, og i skrivende stund gir det 7 treff i ORS. Satt litt på spissen er beskrivelsen i våre ORSer at alt startet med et normalt pakk, plutselig kom det en hard åpning og hopperen skadet seg.

Harde åpninger tar liv og vi skal derfor se litt på årsaker til harde åpninger og hvordan man kan minimere sannsynligheten for at det skal ramme deg.

En del av det som påvirker åpninger er design av fallskjermen og hvilke komponenter som er satt sammen. Dette er valg man som hopper tar lenge før man går i flyet, men som det likevel er viktig å ha et bevisst forhold til. Et eksempel her er linetyper, der HMA, Spectra/Microline og Vectran er uelastiske i forhold til Dacron slik at de overfører all kraft fra skjermen direkte til hopperen.

Videre er det flere faktorer som bidrar til harde åpninger vi kan kontrollere:

1. Hastighet i trekket

Jo mer du gjør for å senke hastigheten før trekket, jo større er sannsynligheten for at fallskjermen gjør jobben sin som du ønsker. En god press som man lærer på grunnkurs er bra for stabilitet, men det senker ikke hastigheten mye. Etterhvert som man blir komfortabel i frittfall og er trygg på stabilitet, er det anbefalt å strekke seg litt mer ut for å senke fallhastigheten

2. Pakking

For at slideren skal kunne gjøre en god jobb, må den begynne på riktig sted. Det betyr at slidermaljene må ligge mot sliderstopperene, og at duken i slideren er lagt i kryss ut mellom linegruppene. Det er også viktig å trykke midten av slideren opp mot skjermen, slik at den holder seg på plass gjennom hele pakket. Hvis man trekker slideren så langt ut i kryss man klarer, beveger duken i midten seg opp mot maljene, og man får lite duk igjen som holder slideren på plass gjennom resten av pakket.

Under bagging er det viktig å holde på symmetri og sørge for at strekket/spenningen går kontinuerlig fra riserene helt opp til toppen av skjermen. En fin brett er derfor bedre enn stapping. Skjermen kommer sjeldent finere ut av baggen enn den ble lagt inn, og en fint pakket skjerm har bedre forutsetninger for å åpne riktig.

3. Innstrikking av liner

Det finnes mange kombinasjoner av linetyper og strikk, men det som er viktig er at hver bunt med liner blir holdt på plass med riktig kraft. Det bør ta mellom 4-6 kg å løsne hver av linebuntene. En populær metode er å bruke dobbeltsrikking med store strikk dersom man har tynne liner på skjermen sin.

Lengden på linebuntene vil også påvirke kraften som trengs for å trekke dem ut. Det er spesielt viktig at de ikke er for korte dersom man enkeltstrikker og 4-5 cm er en passe lengde.

Ved dobbelt-strikking holder strikken bedre på linene, og 3-4 cm er en passe lengde.

“Line-dump” er noe som kan skje når pilotskjerm og bag bremser kraftig opp mens linene fortsetter å falle nedover. Dersom strikken ikke klarer å holde fast en linegruppe, har man en skjermåpning som ikke følger åpninssekvensen og forutsetningene for en god åpning blir kraftig svekket.

Det hører selvfølgelig med at man unngår å bruke strikk som er veldig slitt. Pleier du å ryke strikk under pakking bør det blinke noen varsellamper.

Frykten for bag-lock kan lede til å strikke løst og kort. En bag-lock vil likevel ikke føre til direkte skade (med mindre du prøver å lande den), mens en hard åpning alene både kan skade og ta livet av deg. Det er derfor lurt å feste linebuntene godt nok, spesielt de to maljene i midten som åpner sist.

4. Pilotskjerm - Størrelse, slitasje og design

27-30 tommer er stort sett bra. Er den for stor kan den røske baggen av skjermen for tidlig, og er den for liten vil den ikke gjøre jobben sin godt. Slitasje på mesh, duk og krympet killine reduserer effekten til pilotskjermen.

5. Risercover

Dersom risercoverene holder igjen riserene frem til skjermen akkurat er ute av baggen, vil det gi litt slakke liner på et kritisk punkt i åpningssekvensen. Dette kan hende hvis et av risercoverene slipper mens det andre holder igjen, eller hvis begge slipper på feil tidspunkt. Slakke liner midt i åpningssekvensen kan føre til at slideren ikke gjør jobben sin og skjermen får åpne for raskt.

6. Kroppsposisjon i trekket

Etterhvert som man blir mer erfaren er det ikke nødvendig å se opp på skjermen mens den åpner. Man lærer seg å føle hva skjermen gjør, og man kan holde utkikk fremover for å ha kontroll på andre hoppere i nærheten. En annen fordel med å ligge symmetrisk med blikket fremover er at hode og nakke er i en bedre posisjon for å takle en eventuell hard åpning enn om man for eksempel ligger vridd og ser opp over skulderen.

For å oppsummere er det mulig å redusere både sannsynligheten og konsekvensen av en hard åpning både ved utstyrsvalg, riktig pakking og gode handlinger i frittfall. Og det er spesielt viktig å tenke over dette ettersom kroppen blir eldre og man tåler harde påkjenninger dårligere.

Powered by Labrador CMS