Nytt materiellkurs til B-lisens

Sikkerhet- og utdanningskomiteen har lagt merke til at vi har en relativt stor andel hendelser og reservetrekk der materiell og pakking spiller en rolle

Publisert

Det har nå gått omtrent 5 år siden ORS (Observasjons Rapportering System) tok over for de gamle hendelsesrapportene. Ved overgangen til nytt system, senket vi terskelen for hva som rapporteres, og det finnes nå over 1500 nyttige observasjoner alle kan logge inn å lære av.

Sikkerhet- og utdanningskomiteen har lagt merke til at vi har en relativt stor andel hendelser og reservetrekk der materiell og pakking spiller en rolle. Spesielt går togglefyringer og step-through / kast i seletøyet igjen som årsak til mange reservetrekk. Det er også andre hendelser med container-lock, ikke kocket pilotskjermer og RDS system som monteres feil.

SU mener kunnskap og gode holdninger til materiell vil være nøkkelen til å unngå mange av disse hendelsene. Vi må bort ifra en situasjon der man hopper med små feil og mangler på sitt eget utstyr. Det å vite om feil og å følge med på dem uten å gjøre noe med dem er en skummel holdning til materiell. Et godt eksempel er der hopperen har hatt flere togglefyringer i forkant av reservetrekket som har gått bra, uten å gjøre noe med det.

Fra sessongen 2020 har vi derfor laget et lite materiellkurs før B-lisens som tar for seg utstyrets virkemåte, spesielle komponenter, typiske slitasjepunkt og vanlige pakkefeil.

Det er gledelig at tilbakemeldinger sier at noen får seg en “a-ha opplevelse”, og at kurset har blitt godt mottatt.

Nå er det også slik at selv om kurset skal gjennomføres før B-lisens, anbefaler vi at alle erfarne hoppere blir med på en kursgjennomgang i klubbene sine. Det viser seg nemlig at selv 2000 hopp ikke gjør deg immun mot å pakke stepthrouger. Felles for disse, er at det fantes en rød blinkende varsellampe som alle har oversett. Bli med på kurset, så finner du ut hva det er!

Powered by Labrador CMS