Idrettsnytt

Kort oppdatering om internasjonale konkurranser, og landslagsuttak

Publisert

Internationale konkurranser

En konsekvens av Covid-19 pandemien er at 2020 blir et år hvor internationale idrettsmesterskap i stor skala blir utsatt. Mondial (samlet VM arrangement i samtlige fallskjermdisipliner) i Russland, Tanay er utsatt til 2021. WC og EM i tunnelflyging som skulle foregått i Airspace i Brussel i April er utsatt til Oktober, men det er fortsatt noe usikkerhet om dette også kan måtte utsettes videre til neste år. Den gledelige nyheten på konkurransefronten er at vi får gjennomført NM fra fly på Voss i uke 30. For mer info om NM gå til www.nmfallskjerm.no

Landslagsuttak

Det vil bli gjennomført landslagsuttak til høsten. Styret arbeider i skrivende stund med å utarbeide instrukser i forbindelse med uttaket. Det er derfor ingen annen informasjon som er tilgjengelig for øyeblikket. Når mer informasjon er klart (datoer, sted, påmelding m.m.) vil det bli publisert i det nye digitale Frittfall. Kandidater som ønsker å stille på uttak oppfordres derfor til å holde seg oppdatert på den digitale plattformen.

Powered by Labrador CMS