Voss Fallskjermklubb får fortsette på det området de holder til på i dag.

Sikret videre luftsportsaktivitet i Bømoen

- Det er en lettelse for Voss fallskjermklubb, Ekstremsportveko og alle våre samarbeidspartnere, sier daglig leder i Voss Fallskjermklubb, Andreas Hemli.

Publisert

Bakgrunn: Det haster for Voss Fallskjermklubb

Det har i lengre tid vært møter mellom Voss Herad, Bømoen AS og Voss Fallskjermklubb om fremtiden i Bømoen. I en pressemelding 2. november kunne ordfører i Voss Herad, Hans-Erik Ringkjøb, informere om at Bømoen AS og Voss Herad har blitt enige om en avtale som sikrer videre luftsportsaktivitet i Bømoen og at Voss Fallskjermklubb får fortsette på det området de holder til på i dag.

Andreas Hemli sier at Voss Fallskjermklubb er veldig glade for at forhandlingene har tatt et stort steg i riktig retning og at de håper festeavtalen gir klubben langsiktige rammevilkår for de neste 50 årene.

Voss Fallskjermklubb har hatt et godt team, i tillegg til innleid kompetanse, som har jobbet med saken i mange år.

- Voss Fallskjermklubb kan bli en enda bedre plass for alle medlemmer og besøkende nå som vi har avklart rammevilkår for videre drift, sier Andreas Hemli.

Videre forteller han at fokuset nå vil være å jobbe fremover, og mot World Cup og Europamesterskapet i 2023.

I møte den 1.november er Voss herad og Bømoen AS einige om følgjande:


1. Voss herad og Bømoen AS har i møte blitt einige om framleis luftsportsaktivitet på Bømoen.

2. Det er semje om at Voss fallskjermklubb sitt klubbhus vert der det er i dag samt at landingsområdet vert i tråd med Voss Fallskjermklubb sine ønskjer og tryggleikskrav.

3. Voss herad og Bømoen AS er samde om at areal disponert til luftsportsaktivitet skal festast av heradet. Heradet vil inngå langvarig avtale med Voss Fallskjermklubb om leige/framfeste, slik at klubben får føreseielege rammevilkår.

4. Reguleringsplanen for Bømoen vil no bli justert slik at luftsportsaktiviteten kan halda fram samt at ein legg til rette for næringsareal. Voss herad og Bømoen AS er samde om at det no vert utarbeidd eit framlegg til arealdisponering ved Bømoen flyplass.

5. Når framlegget er klart, vil områdereguleringsplanen blir oppdatert og sendt ut på ny høyring med påfølgjande politisk handsaming.

6. Festeavtale mellom Voss herad og Bømoen AS skal og opp til politisk handsaming når den er framforhandla.

7. Partane ønskjer rask framdrift.


Pressemelding fra Voss Herad 2. november 2022.

Powered by Labrador CMS