Det blir World Cup og EM i vakre omgivelser på Voss i 2023.

World Cup og EM på Voss

Det blir World Cup og Europamesterskap på Voss 22. - 26. august 2023!

Publisert

I november 2021 skrev Frittfall en sak om Voss Fallskjermklubb og festeavtalen som i utgangspunktet utløp i juni 2023. Artikkelen tok for seg historikken bak saken og hvilke konsekvenser en terminering av festeavtalen vil få for klubben og ikke minst for World Cup og Europamesterskap i fallskjermhopping som skal arrangeres på Voss i august 2023.

Voss Fallskjermklubb har med støtte fra Norges Luftsportforbund (NLF) og Voss Herad jobbet hardt for å komme til enighet med Bømoen AS om en forlenging av festeavtalen.

I et møte mellom partene som ble avholdt 1. april 2022 ble det gledelig bekreftet enighet om å forlenge festeavtalen ut sesongen 2023 (i første omgang..) og det betyr at DET BLIR WORLD CUP OG EUROPAMESTERSKAP I FALLSKJERMHOPPING på Voss i 2023!

Bakgrunn

Ideen om å arrangere en internasjonal fallskjermkonkurranse på Voss ble først uttalt under banketten til EM i "Indoor Skydiving" i april 2018. Europamesterskapet i VossVind var den første FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE INTERNATIONALE (FAI) konkurransen som ble avholdt i Norge. Det var et vellykket arrangement hvor vi fikk vist frem Voss og VossVind på en positiv måte. Men hvorfor gi oss der når vi i tillegg til en vindtunnel også har et av verdens beste hoppfelt i bygda? Slik ble altså ideen om et utendørs arrangement skapt.

Det ble etablert en liten arbeidsgruppe bestående av Hans Christian Amlie (tidligere leder i F/NLF og tidligere HI i Voss Fallskjermklubb), Andreas Hemli (daglig leder i Voss Fallskjermklubb) og Trude Sviggum (stevneleder for EM i VossVind, Norges representant i "International Skydiving Commission" (ISC)) som utover høsten 2018 jobbet aktivt for å lage klar en søknad til FAI/ISC om å arrangere World Cup og Europamesterskap i fallskjermhopping på Voss i 2021.

Arbeidsgruppen ble til en organisasjonskomite under ledelse av Hans Christian Amlie, og utvidet til å inkludere ressurspersoner som;

Carl-Erik Tuv (tidligere landslagsutøver i FS, leder i konkurransekomiteen i F/NLF i en årrekke, sterk pådriver for konkurransehopping i Norge og den som er tiltenkt rolle som stevneleder under arrangementet).

Mathias Holtz (tidligere landslagsutøver i freefly, nestleder i F/NLF).

Erik Ulateig (tidligere adm. dir for Olympiaparken på Lillehammer som har gjennomført en rekke internasjonale arrangementer i tilsvarende skala, tidligere leder i F/NLF, senior fallskjermhopper i Lesja FSK. Organisasjonen sin kontakt mot Norges Idrettsforbund (NIF) og Kulturdepartementet).

Rolf Liland (tidligere president NLF, tidligere HI Bergen fallskjermklubb, flyger i SAS og organisasjonen sin kontakt mot AVINOR, Luftfartstilsynet og Forsvaret).

Vibeke Valle (tidligere fallskjermhopper og leder i Bergen Fallskjermklubb, stevneleder for NM i en årrekke, er tiltenkt rolle som assisterende stevneleder).

Fagsjef og avdelingsleder F/NLF (først Jan Wang deretter Knut Lien, fungerer som bindeledd til NLF).

I tillegg har organisasjonskomiteen hatt meget god støtte fra Styret og Årsmøtet i F/NLF helt siden 2018.

Søknaden om å gjennomføre arrangementet ble presentert på det årlige møtet i ISC i januar 2019, og ble enstemmig vedtatt av alle de deltakende nasjonene. Arrangementet som skulle vært gjennomført sommeren 2021 ble utsatt til 2023 på grunn av covid. De nye datoene for arrangementet er 22. - 26. august 2023.

Hva vil vi med mesterskapet?

Arrangementet skal bli gjennomført på Voss, men er i fellesregi av hele fallskjermnorge. I kjernen for arrangementsplanlegging står følgende fremhevet:

Verdier: Leken , ærlig og nyskapende.

Fellesskap: Hele F/NLF, vi skal engasjere hele fallskjermnorge.

Fallskjerm som idrett: Vi skal styrke landslagene samt øke rekruttering til sporten.

Arrangør: Vi skal sikre at Norge huskes som en profesjonell og strukturert arrangør. Gi deltagere og frivillige minner for livet.

Styrke samfunnsaksept for fallskjermsporten og skaffe ambassadører på nasjonalt nivå.

Ledig stilling som prosjektleder for World Cup på Voss

Vårt planarbeid går nå inn i en ny fase der komitearbeid går over til daglig drift for å sikre et minneverdig mesterskap på Voss sensommeren 2023. Vi søker i den anledning etter en prosjektleder som kan lede den arrangementsmessige planleggingen med en støttende arrangementskomite i ryggen.

Prosjeklederrollen vil være en støtte inn mot NLFs Worldcup-komite og Voss Fallskjermklubb som vert for mesterskapet. Samtidig ønsker vi med denne ansettelsen å kunne skape en smidig overgang fra komitearbeid til ledelse av planleggingen frem mot mesterskapet. Det vil også være noe etterarbeid, og deretter mulighet for fast ansettelse i Voss Fallskjermklubb.

Har DU lyst til å være med å legge tilrette for den første store internasjonale fallskjermkonkurransen i Norge?

Fullstendig stillingsannonse ligger ute på Prosjektleder for World Cup i Fallskjermhopping | FINN.no

Powered by Labrador CMS