Det graves på Bømoen. Men hva blir det til?
Det graves på Bømoen. Men hva blir det til?

Swooping pond i Norge?

Hvor er vi?

Publisert

I kjølvannet av at koronaforedrag del 4, om CP og skjermflyging ble publisert, dukket det opp diskusjoner om årets konkurransesesong blandt swooperne, på facebook. Det virker vanskelig å planlegge et forutsigbart mesterskap, når vi både er i en pandemi, og i tillegg ikke har en eneste swooping pond i Norge. Illustrasjonsbildet til koronaforedragene burde ha vært et bilde av en norsk swooper, men det kunne ikke frittfall umiddelbart få tak i. Derfor falt valget på et bilde fra en dansk utøver i Danmark. Begge disse tingene reiser spørsmålet.

Hvorfor har vi ikke en swooping pond i Norge?

Swooping ponds har vært diskutert i norsk fallskjermsport i mange år. Så hvorfor har ikke en eneste klubb klart å bygge en? Frittfall har tatt kontakt med utøvere fra swoop-miljøet og de tre store klubbene, for å finne svaret.

Tønsberg fallskjermklubb, Jarlsberg

Det har aldri blitt gjennomført noen utredning for å bygge pond på Jarlsberg. Det er det to hovedgrunner til. Audun Wik forklarer:

«Luftrommet er veldig travelt, vi kan ikke ha lavløft, eller folk som går av i 3-5000 fot, og så skal flyet klatre videre til full høyde. da blokkerer vi luftrom alt for lenge for andre brukere. Med disse rammevilkårene er det vanskelig å etablere et miljø for swooping. I tillegg kommer økonomi. En pond er kostbar å etablere, og kostbar å drifte.»

Oslo Fallskjermklubb, Østre Æra

Oslo fallskjermklubb har vært gjennom en grundig utredning om mulighetene til å bygge pond. Frittfall har fått innsyn i facebook-gruppen "Pond på Æra", hvor 25 av klubbens medlemmer har utforsket muligheten. Prosjektet bærer preg av å ha kommet langt, men viser også hvor mange utfordringer det er rundt etablering av en swoop pond.

Total kostnad for pond

Overslag

Gravearbeid: 240 000kr

Materialer: 230 000kr

Vannsystem: 40 000kr

Total: 510 000 kr.

Prosjektet på Æra har hatt som mål å bygge en fullverdig pond som oppfyller krav til internasjonale konkurranser. Pondens plassering var mer eller mindre bestemt. De økonomiske omkostningene for etablering var antydet til 510.000 kr, men denne summen var et usikkert overslag, men allikevel estimert pessimistisk. Vannet skulle pumpes opp fra elva, med mulig etablering av et pumpehus, for etterfylling.

Tegning fra facebook-gruppen "Pond på Æra"
Tegning fra facebook-gruppen "Pond på Æra"

Alt i alt fremstår prosjektet som godt på vei til å realiseres. Så hvorfor har det ikke vært aktivitet i gruppen siden oktober 2018? Frittfall har spurt Espen Finne om hvor prosjektet strandet:

«Først og fremst på gjennomføringskraft fra personell som har tenkt å bruke ponden. Det var stor interesse for pond blant swoopere, men få ønsket å være med på å ta prosjektet videre. I tillegg var det uenighet om plassering da dette innskrenker landingsområdet for andre hoppere, og da spesielt elever. Til slutt var det et spørsmål om økonomi. Klubben ønsket å prioritere andre prosjekter som hadde større nedslagfelt (kom til gode for flere av klubbens hoppere og ikke kun en engere krets). Klubben så også på kostnaden ift at man kun leier Østre Æra fra forbundet og nødvendigvis ikke ønsket å stå for hele kostnaden selv (eierskap vil automatisk tilfalle forbundet).»

Voss Fallskjermklubb, Bømoen

På Bømoen skjer det ting. Illustrasjonsbildet i toppen av saken, viser at det allerede er gravd ut til pond på Voss. Bildet ble sendt inn som et anonymt tips. Frittfall har ringt til Andreas Håland Hemli, for å få en oppklaring.

Voss fallskjermklubb har bestemt seg for å bygge en mindre pond, som ikke oppfyller krav til internasjonale konkurranser. Tanken er at en mindre pond kan bygges nærmere publikum. En fullverdig pond ville enten kreve hogging av skog, for mye plass av hovedlandingsområdet, eller en plassering langt vekk fra alt annet på Bømoen. Dermed har valget falt på en mindre utgave. Ponden skal gi mulighet til lek, trening på setups, og underholdning for publikum. Men i første omgang fylles den med sand, ikke vann.

Dette sier Hemli at gir dem mulighet til å teste prosjektet, uten å binde seg til de største kostnadene. Sanden er også finkornet, og vil gi mange av de samme mulighetene som vann, på kort sikt. I år vil de teste ut om plasseringen er helt riktig, og om størrelse og utforming fungerer som forventet. Og så vil det tas en ny vurdering neste år, om det skal fylles vann i ponden. Første lass med sand er allerede levert, og resten er på vei.

Sesongstart på Voss er fredag den 23. April. Sand-ponden er forventet klar til bruk i midten eller slutten av mai måned.

"Ponden" fylles med sand, 14. April
"Ponden" fylles med sand, 14. April

Andre klubber

Medlemmer fra andre klubber har også kommet med kommentarer. Oppdal blir nevnt som et ideelt sted til å bygge konkurransepond. Her er det mye plass. Grenland fallskjermklubb har undersøkt, men funnet ut av at det blir for dyrt. Nimbus fallskjermklubb ved Rakkestad har vurdert det, men der har rullebanen høydeforskjell, noe som ville gjort en parallellgående swoop pond, til en elv. Lesja på sin side, skryter av at de har en ekte swoop-elv. Men Elvenes stikker av med seieren. Deres pond er nok ikke godkjent for konkurranser, men det er iallefall ikke fordi den er for liten.

Nord-Europas største swooping pond?
Nord-Europas største swooping pond?
Powered by Labrador CMS