Illustrasjonsbilde fra åpningshelga på Voss
Illustrasjonsbilde fra åpningshelga på Voss

Fallskjermnorge mot strømmen i 2020

Øker medlemstall, mens andre mister

Publisert

Norges idrettsforbund sendte i forrige uke ut en pressemelding om alarmerende tilbakegang i medlemstall i norsk idrett:

«Foreløpige tall viser at norsk idrett har mistet rundt 185 000 medlemskap i løpet av 2020, noe som er en nedgang på 9,6 prosent. Også aktivitetstallene viser en nedgang. Her er nedgangen imidlertid noe mindre, og det samlede aktivitetstallet er redusert med 4 prosent, noe som tilsvarer 70 000.»

Sterk nedgang i Danmark

Dansk Idrætsforbund har også hatt medlemsflukt i 2020. Her har allikevel nedgangen vært lavere enn i Norge. DIF mistet totalt ca 90.000 medlemmer, som tilsvarer en reduksjon på knappe 4 prosent.Til gjengjeld hadde Dansk Faldskærmsunion en medlemsnedgang på hele 27% i 2020.

Kjempeprestasjon av F/NLF og våre klubber

Alle andre tall tatt i betraktning, har F/NLF nærmest gjennomført et mirakel i fjor. Hvis vi kun ser på statistikk for sportshoppere, har den norske medlemsmassen faktisk økt. Fra 2080 medlemmer i 2019, til 2341 medlemmer i 2020. Dette er en økning på 12,5%. Hvorfor har F/NLF lykkes så ekstremt godt i en vanskelig situasjon?

-Jeg tror det handler om at folk var mye isolert på våren 2020, og hadde behov for gode opplevelser, sier Andreas Håland Hemli, daglig leder i Voss fallskjermklubb. -Vi hadde jo lave smittetall på vestlandet hele sesongen i fjor, og når folk heller ikke kunne reise til utlandet, gjorde det at vi fikk rekordtall både på elever og tandem. Og det ser faktisk bare enda bedre ut i år. Vi er på vei til å knuse fjorårstallene, sier Andreas entusiastisk.

Hvis vi forsøker å sammenligne med Danmark, er det flere ting som kan være med på å forklare den store forskjellen. Danmark kjører kvartalsvis betaling for medlemsskap i en klubb, som igjen gir medlemsskap i unionen. Norges helårskontigenter kan forklare hvorfor Danmark har mistet flere medlemmer i 2020, ettersom pandemien startet et stykke ut i året. Vi risikerer derfor at det kan være noe forsinkelse i de norske tallene. Det kan også hende at norsk geografi og noe lavere smittetall kan ha påvirket resultatet. Men sannsynligvis ligger også noe av forklaringen i at Norge har flere hoppfelt med større kapasitet. Disse hoppfeltene, med større fly, har muligheten til å kjøre mange hopp på kort tid, noe som gjør at man kan innhente tapt tid fra en litt sen sesongstart.

Uansett er det bare å glede seg over en imponerende fremgang.

Powered by Labrador CMS