Hva innebærer en hovedkontroll?

Minst en gang i året skal fallskjermutstyret ditt hovedkontrolleres. Men hva innebærer egentlig en hovedkontroll?

Publisert

Innlegget ble opprinnelig publisert i Frittfall i 2007. Det er gjort noen endringer fra det opprinnelige innlegget. I tillegg er det tatt nye bilder av Alex Baker i Vertical Films som viser Erik Vliegenthart gjennomføre en hovedkontroll.

Som Materiellkontrollør (MK) har man lov til å utføre hovedkontroll og ompakk av reserveskjermen på alle typer fallskjermutstyr. MK’ene jobber som regel på egnede avgrensede områder, eller på tider av døgnet da flerparten av hopperne er mest interessert i å tylle i seg brun sportsdrikk og fortelle røverhistorier, så de fleste hoppere får sjelden eller aldri muligheten til å se hva en hovedkontroll eller ompakk av en reserveskjerm innebærer. En del hoppere lurer på hva som egentlig gjøres på en hovedkontroll, så her er svaret på hvordan vi gjør det på Sky Design.

Innlevering

Vi forsøker å få så mange som mulig til å levere inn utstyret sitt på høsten, med en gang sesongen er over. For det første har vi da masse tid på oss til å utføre kontrollen, spesielt om det dukker opp uforutsette reparasjoner som tar tid å gjennomføre, i tillegg til at kunden selv husker småskader og slitasjepunkter som har oppstått i løpet av sesongen. Når kunden kommer til oss, går vi raskt over utstyret for å se etter større skader på seletøyet, sjekker slitasje på linene på hovedskjermen, og går igjennom hovedkontrollkortet for å sjekke at tidligere utsendte serviceordre, modifikasjoner og vedlikehold av nødåpner er utført. I tillegg spør vi kunden om han eller hun vet om skader eller slitasjepunkter, slik at vi vet om dette når utstyret skal kontrolleres. Vi noterer oss også når kunden leverte inn utstyret, og når han eller hun ønsker det tilbake.

Hovedkontroll

Hovedkontroll betegnes som ”en omhyggelig visuell kontroll av hele fallskjermutstyret med komponenter”. Siden kontrollen utføres av mennesker, er det svært viktig med gode rutiner for å ikke overse noen områder eller komponenter. Her kommer viktigheten av lokaler inn, da det vil være umulig å utføre en hovedkontroll uten god plass, lys, oppheng for skjermer osv. I tillegg kreves det mye erfaring for å avgjøre hva som er godkjent og hva som bør skiftes eller repareres. Hvor slitt er egentlig den linen? Som en ekstra forsikring mot at ingenting blir glemt, har vi et eget skjema der vi krysser av for hver enkelt del av utstyret.

Det er tre mulige kjennelser til hver komponent; godkjent, godkjent med anmerkning og skiftet/reparert. Godkjent med anmerkning betyr at en komponent er slitt eller skadet, men ikke i så vesentlig grad at den bør byttes. Skiftet/reparert betyr at en komponent er så slitt eller skadet at vi har byttet eller reparert den. Kunden blir gjort oppmerksom på komponenter som er godkjent med anmerkning eller skiftet/reparert ved utlevering av utstyret. Dersom utskifting eller reparasjon medfører større kostnader, varsler vi kunden om dette før kontrollen fortsetter.

Det første jeg gjør på en hovedkontroll er en ytre inspeksjon av seletøyet og container mens skjermene fortsatt ligger pakket. Her er det lett å oppdage om skjermene som er montert er av riktig størrelse i forhold til plassen i containerne, om pilotlomma er stram nok og om klaffer og risercover sitter stramt nok. Deretter åpner jeg forsiktig containeren til hovedskjermen for å se om denne er pakket korrekt, for å eventuelt kunne komme med hint og tips til kunden dersom noe er feil eller kunne vært gjort annerledes.

Hovedskjermen frigjøres og legges til side. Før reservecontaineren åpnes legger jeg nøye merke til hvordan reservecontaineren ser ut, for å få en ide om looplengde og pakketeknikk i forhold til det som ble gjort ved forrige HK. Deretter åpnes reservecontaineren forsiktig, for å se om denne er lukket korrekt. Dersom containeren har vært utsatt for fuktighet, vil dette oppdages idet reserven løftes ut av containeren. Fribagen åpnes, og pakketeknikk benyttet ved forrige ompakk kontrolleres.

Nødåpner kontrolleres for å forsikre seg at det ikke skal, eller at enheten skal på kontroll. Deretter noteres serienummer, produksjonsdato, type utstyr og produsent av reserve, seletøy, nødåpner og hovedskjerm for bruk i hovedkontrollkort og egen logg.

Om utstyret er underkastet tidligere utsendte serviceordre, kontrolleres det spesifikt om disse er gjennomført før kontrollen fortsetter.

Container/seletøy

Mens skjermene ligger godt beskyttet når de er pakket, er containeren og seletøyet hele tiden eksponert for skader i form av slitasje og sollys. Alt av webbing (selve seletøyet), klaffer, plastikkavstivere, maljer, looper, loopfester, metalldeler, velcro og alle sømmer inspiseres, i tillegg til pilotlomma, løftestropper, LORbånd, kabelføringer, kuttpute, reservehåndtak, bremsesetting og toggles på reserven. Alt av metall inspiseres for rust og skarpe kanter.

Reserveskjermen

Det er svært sjelden det oppstår skader på reserveskjermen. Likevel inspiseres alle komponentene nøye ved hver ompakk. Skjermen henges opp etter halen og toppduk, bunnduk, ribbevegger, stabilisatorpanel, sliderstoppere, sømmer, linefester, liner, slider, links og evt. bumpers inspiseres. Mens skjermen henger oppe, kontrolleres også linekontinuiteten for å sjekke om skjermen er montert korrekt.

Fribag og pilot

Fribag og pilot er ikke utsatt for slitasje unntatt ved resevetrekk eller om forrige MK har vært uforsiktig under pakking. Stoffet i piloten, alle sømmer, pilotbånd, fribag og safety-stow (strikken som lukker fribagen) sjekkes for skader og slitasje. Det sjekkes også om pilot er av riktig type, og om fribag er av riktig type og størrelse i forhold til containeren.

Pakking av reserve

Alle reserver på markedet i dag er svært åpningssikre. Reserven pakkes i hovedsak på samme måte som en hovedskjerm, med linene samlet i midten og duken dratt ut til sidene. Eneste forskjellen er at fronten henger åpen og at halen ikke dras rundt hele skjermen, og selvfølgelig at man er vesentlig mer nøye enn når hovedskjermen pakkes. Når skjermen brettes brukes klyper for å holde stoffet på plass, og pakkepinner brukes for å få helt rette bretter. God teknikk er avgjørende for å få skjermen pent inn i fribagen. I tillegg til å være nøye under pakking av skjermen, er det viktig med god teknikk når containeren lukkes for å få et godt resultat.

Hvordan fribagen plasseres og hvor stoffet i skjermen legges avgjør hvordan riggen ser ut når den er ferdig pakket. For hver forskjellig containerstørrelse, og for hver eneste forskjellige kombinasjon av container og reserve gjelder egne teknikker, så pakking av reserver er ganske avansert! Riktig looplengde er vesentlig for at containeren skal se bra ut. Her brukes produsentes anvisning for looplengde som utgangspunkt. Når skjermen luftes og pakkes øker volumet av skjermen, men jo lenger tid skjermen ligger pakket, jo mer luft skvises ut. Dette er grunnen til at en rigg kan se strøken ut når den er nypakket, mens den etter en stund ser løs og løen ut. Den letteste måten å sjekke looplengden på en pakket rigg, er å trykke midt på reservecontaineren der pinnen er. Om du kan trykke sammen piloten, eller topplaten på piloten kan vugges frem og tilbake, er loopen for lang og bør strammes inn. For lang loop på reserven er skikkelig fy!

Klaffene lukkes etter produsentens anvisninger, og før reservepinnen settes i inspiseres den for hakk og sår, mens wiren inspiseres for skader og brutte kordeler. Når pinnen er satt i, inspiseres loopen for slitasje. Loopen som brukes på reserver er svært tynn, og det skal lite til for at den skades under pakking. Når reserven er pakket ferdig, telles alt verktøy for å kontrollere at det ikke ligger noe verktøy igjen inne i reserven. Så plomberes reservepinnen, slik at man vet at det ikke har vært andre enn en godkjent MK inne i reservecontaineren.

Hovedskjerm

Hovedskjermen er utsatt for svært stor slitasje når den er i bruk. Hvert hopp, hver landing og hver gang den pakkes blir den slitt. Hvordan du pakker sammen skjermen etter landing, hvor lang tid den er eksponert for sol, og hva slags underlag du pakker på, er helt avgjørende for skjermens levetid.

Skjermen henges opp etter halen, og toppduk, pilotfeste, bunnduk, ribbevegger, stabilisatorpanel, sliderstoppere, sømmer, linefester, liner, slider, sliderkollaps, links og evt. bumpers inspiseres. Mens skjermen henger oppe, kontrolleres også linekontinuiteten for å sjekke om skjermen er montert korrekt, og linene inspiseres for slitasje.

Dersom skjermen har Spectra eller Dacron liner som har gått en del hopp sjekkes linetrimmen (altså lengden på linene). Spectra og Dacron har den egenskapen at linene i midten av skjermen strekkes av åpningssjokket, mens de ytterste linene krymper på grunn av friksjon fra slideren. Over tid gjør dette at skjermen åpner og flyr annerledes enn det den gjorde da den var ny, og hopperen bør derfor vurdere linebytte selv om linene ikke er utslitt.

Linken som bagen er festet til skjermen i, bag, pilotbånd, pinne, pilot, håndtak og innerline (killine) inspiseres. Lengden på innerlina måles, slik at denne ikke er for kort eller for lang.

Løftestropper

Løftestroppene på hovedskjermen har en vesentlig funksjon for fallskjermutstyret. De skal være sterke nok til å tåle alle slags belastninger under skjermåpning og flyging, holde toggles og styreliner på plass til hopperen løsner dem, og dersom hopperen ønsker det skal frigjøring av hovedskjermen foregå enkelt og uten unødvendig belastning for hopperen. Det er derfor svært viktig at alle komponentene på løftestroppene er i god stand. Webbing, styrehåndtak, feste av styrehåndtak (velcro eller tucktabs), festeanordning til overskudd av styreliner, bremsesetting, maljer, 3-rings, sømmer og ringer inspiseres.

Kuttkablene inspiseres for hakk og sår, møkk tørkes av, og kablene smøres med silikon eller olje. Smøring av kablene er vesentlig for å unngå unødvendig friksjon, og det er anbefalt å gjøre dette hvert femtiende hopp. Før løftestroppene monteres tilbake på seletøyet, myknes webbingen i 3-rings systemet opp. Etter en del hopp har webbingen en tendens til å ”sette seg”, som kan gjøre frigjøring vanskelig. Sammen med smøring av kuttkablene, er det anbefalt å mykne webbingen hvert femtiende hopp.

Pakking av hovedskjerm

Vi pakker som regel hovedskjermen på alle riggene vi hovedkontrollerer. Dette gjør det enklere for oss å oppbevare rigger, samt at det er lettere for kunden å få utstyret med seg når de kommer for å hente det. I de tilfellene der hovedskjermen var pakket dårlig eller feil ved innlevering, forsøker vi å pakke skjermen sammen med kunden dersom det lar seg gjøre.

Utfylling av hovedkontrollkort

Hovedkontrollkortet inneholder informasjon om hva slags type utstyr det er i containeren, serienummer, produksjonsdato, produsent, når det ble montert, hvilke kontroller og modifikasjoner utstyret har gjennomgått, hvor lenge utstyret er luftdyktig. Det siste som gjøres på en hovedkontroll er utfylling av kortet.

Til slutt… Dersom du enda ikke har levert inn utstyret ditt til hovedkontroll bør du gjøre det så snart som mulig. Tiden frem mot sesongstart går fort, så sørg for å ha utstyret klart i god tid!

Powered by Labrador CMS