Vi holdt leksjoner for hverandre og fikk tilbakemeldinger på eventuelle forbedringspotensialer.

Instruktør 2-samling sesongen 2022

En svært positiv opplevelse og jeg har personlig kun gode erfaringer fra samlingen, skriver Lovise Nymoen om årets I2-samling.

Publisert Sist oppdatert

Årets I2-samling ble avholdt 9.-12. juni på Rønningen folkehøgskole på Kjelsås i Oslo. Skolen ga muligheter for å utfolde seg kreativt i gjennomføringene av leksjonsoppleggene, både inne og ute. Samlingen varte fra torsdag til søndag.

Det var 12 kandidater på samlingen, der storklubbene Oslo og Tønsberg var representert med flest kandidater. Ellers var det kandidater fra Voss, Kjevik, Grenland og Lesja fallskjermklubb. Tilstede på samlingen var:

Tor Heggernes Bjørnsund (Tønsberg)
Julian Frayne (Tønsberg)
Ingvild Bang (Tønsberg)
Sondre Meum (Tønsberg)
Amber Ruxton (Oslo)
Sandra Håkonsen (Oslo)
Ørjan Nilsen (Oslo)
Martin Hellem (Lesja)
Lovise Nymoen (Lesja)
Hans Jørgen Monsen (Voss)
Robert Quidding (Kjevik)
Robin Djuve Limi (Grenland)

Denne helga har gått fra å hete I2-kurs til å hete I2-samling. Fokuset er på at utdanningen av nye I2-spirer skjer i klubben, og at denne samlingen er til for å kontrollere at kandidatene har det som skal til for å bli en god instruktør som kan holde grunnkurs for AFF-, og/eller lineelever. Eksaminatorene er tilstede for å gi kandidatene verktøy for å bli enda bedre. Som instruktør 2 kan man holde grunnkurs, ha utsjekker med mer, og det er et skritt på veien mot blant annet AFF-I eller I1 om man ønsker det.

Torsdagen besto av forelesninger der vi gikk igjennom en del av teoripensum. Mye av fokuset var på hvordan man skal forberede og holde en god leksjon. I tillegg hadde fagsjefen en presentasjon om seksuell trakassering i fallskjermsporten. På slutten av dagen ble det utdelt leksjoner som skulle forberedes til dagen etter.

Har du en I2-spire i deg? Snakk med hovedinstruktøren din om å dra på samling!

Fredag, lørdag og søndag holdt vi leksjoner for hverandre og fikk tilbakemeldinger på eventuelle forbedringspotensialer. Eksaminatorene var støttende og ga konstruktive tilbakemeldinger, slik at vi som kandidater kunne ta læring og vise forbedring til neste leksjon. Jeg personlig synes det har vært utrolig lærerikt, og jeg har lyst til å rette en stor takk til alle eksaminatorene. Takk for at dere bruker helga deres på å hjelpe oss til å bli enda bedre fallskjerminstruktører, slik at vi kan fortsette å bidra på en god måte i de lokale klubbene våre.

Det har vært mange interessante og viktige diskusjoner gjennom hele samlingen. Mye av læringen skjer i diskusjoner og refleksjoner av store og små tema. Det oppsto like engasjerende samtaler rundt lunsjbordet som under foredragene der viktige tema ble tatt opp til diskusjon.

Jeg vil også rette en stor takk til Monica Smines som har ansvaret for I2-samlingen. Det har vært stort fokus på å forbedre I2-utdanningen de siste årene, og de som har bidratt til endringer har fått dette veldig bra til. Årets I2-samling har vært en svært positiv opplevelse, og jeg har personlig kun gode erfaringer fra samlingen.

Har du en I2-spire i deg? Snakk med hovedinstruktøren din! Kanskje er du på samling neste år.

Powered by Labrador CMS