Tilsvar til Har du en NM-medalje du ikke vet om?

Fra styret i F/NLF

Publisert

Redaktør av Frittfall etterlyser i en sak under segmentet tramp i kalotten en bedre oppfølging av endelig resultat fra NM i FS-8 open fra 2018. Til det er det bare å si at vi i F/NLF har en jobb å gjøre med å sørge for at de riktige utøverne får medaljene sine. Dette vil bli tatt tak i når vi nå er gjort oppmerksom på saken.

F/NLF har heldigvis ikke hatt mange dopingsaker å håndtere ifm konkurranser og er dermed ikke drillet på hvordan alle aspekter med slike saker skal håndteres. I denne saken tok det rundt et halvt år før endelig punktum ble satt med domsavsigelse. I den perioden hadde NLF et stort fokus på å håndtere selve saken, og personene den berørte på en korrekt måte. Først i etterkant av dommen hadde det vært mulighet for å endre på resultatlistene og kåre nye vinnere. Dette ble korrigert ifm styrets årsrapport til seksjonsårsmøtet (som tross alt består av representanter fra alle klubber i landet!). Å påstå at informasjonen således er begravet fremstår for styret som en noe drøy påstand, selv om vi i F/NLF ser at ytterligere handling mangler. Her kan vi lære av våre feil og bli bedre! Styret synes imidlertid at det er trist at dette kommer på denne måten, og ikke som en henvendelse til styret om å korrigere feilen.

Styret fikk teksten i artikkelen til gjennomsyn lørdag 11.juli, før den ble publisert den 14.juli. Her er vi ikke gitt mulighet til å rette opp feilen før det kjøres ut som sak med en undertone om at saken er forsøkt dysset ned. I tillegg er ikke 3 døgn (hvor to av dem i helg) store fristen å gi for et skriftlig tilsvar på tiltale. Det har aldri vært forsøkt å dysse ned denne saken! En av hopperne saken gjaldt gikk selv offentlig ut i Frittfall (nr.3/2018) og fortalte om saken. Det krevde et mot de fleste av oss kan se opp til! Saken ble også kort kommentert av styreleder i Frittfall (nr.4/2018), vi klarte bare ikke å følge opp godt nok når saken endelig ble avgjort. Det skal vi nå gjøre noe med!

På vegne av Styret F/NLF

Espen Finne

Powered by Labrador CMS