Fagsjefens spalte

Fagsjefens spalte med Knut Lien.

Publisert

KNUT LIEN

Knut gjorde sitt første fallskjermhopp i 1990 har har i skrivende stund 7653 hopp, derav 2270 hopp som tandeminstruktør og 2929 hopp som AFF-instruktør.

Knut har holdt et uvisst antall grunnkurs, har vært med som evaluator på mange I2- og I1-kurs, samt vært ansvarlig for flere tandem- og AFF-instruktørkurs.

Knut satt i SU i 14 år, hvorav 13 som leder. Han har også vært daglig leder og formann i Oslo Fallskjermklubb og landslagsansvarlig i F/NLF.

Den siste tiden har det vært mye fokus på forberedelser til seksjonsmøte og fagseminar som avholdes på Quality Airport hotell på Gardermoen 25.-26.mars (del 1 seksjonsmøte på Teams 23.mars). Med erfaring fra forrige seksjonsmøte hvor fallskjerm forsinket oppstart Luftsportsting fordi vi ikke ble ferdig til tiden ble det tidlige besluttet at vi skulle prøve å gjøre unna de mer formaliasakene på et digitalt møte i forkant slik at det ble bedre tid på fysisk møte på lørdagen. Med alle de innkomne forslagene til seksjonsmøtet vil vi fortsatt ha nok å fylle tiden med denne lørdagen.

Demografi

Har foretatt et lite dypdykk i medlemsmassen vår , her er noen av resultatene.

Kjønnsfordeling medlemmer (prosent)

Aldersfordeling (prosent)

Kjønnsfordeling A-D lisens

Kjønnsfordeling I3-I1

Medlemskap/forsikring/lisen (kompetanse) 2023

Som de fleste vel har fått med seg nå så er forsikringen på samme faktura som medlemskap i år. Dette er i all hovedsak gjort for å unngå at mange hopper uten forsikring som har vært tilfelle i hvertfall de siste to årene.

I dypdykket i medlemsmassen som ble utført over ble det avdekket at veldig mange (flere hundre) med stor sannsynlighet har hoppet uten gyldig lisens (kompetanse) i 2022.

Årsakene kan være flere men hovedårsaken er at kontrollen ved innsjekk på hoppfeltet ikke er god nok. Hoppfeltene er bedt om å skjerpe inn dette i år og kravet er at du skal kunne vise til en gyldig lisens i MinIdrett før du får hoppe. Det kan ta noe tid fra din fornyelse er godkjent til den vises, derfor bør du ikke vente med dette til den dagen du skal sjekke inn på hoppfeltet men være ute i god tid.

Det holder ikke at en instruktør går god for at fornyelsen er godkjent. Kompetansen må være på plass FØR man tillates å hoppe.

Vær også klar over følgende:

Når vi gikk til over til Minidrett ble historikken på lisenser tatt med fra 2018/2019. Det betyr at dersom du etter dette har prøvd å fornye en lavere lisens enn den du hadde i 2018 så vil ikke dette umiddelbart fungere da denne ikke nødvendigvis ligger i systemet og det er dermed ikke noe å fornye. Du kan sjekke hva som ligger av historikk ved å sjekke Utgått kompetanse (se bilde 1 og 2 under). Dersom du ikke finner lisensen her er det enkleste om du kjører et utstedelseskurs og får utstedt denne lisensen pånytt.

Er du sikker på at du har fornyet en tidligere lisens i systemet og at denne er godkjent av instruktør men den kommer fortsatt ikke frem under «Oppnådd kompetanse» (kan ta min 1 time) send en mail til undertegnede (knut.lien@nlf.no).

Sentrale kurs 2023

I1-kurs del ble avholdt på Olympiatoppen helgen 4.-5.mars med 11 deltagere. Del 2 vil bli avholdt 15.-17.september samme sted. I tiden frem til dette skal kandidatene skrive en oppgave som skal presenteres og forsvares under del 2.

MK-kurs del 1 ble avholdt på Quality Airport hotel på Gardermoen 4.-5.mars med 9 deltagere (SU leder inkludert)

AFF-instruktørkurs 2023 avholdes 02.-08.07.2023. Påmeldingsfrist 21.mai 2023

I2-samling 2023 avholdes 8.-11.juni på Rønningen Folkehøgskole i Oslo. Påmeldingsfrist 27.april 2023

Tandeminstruktørkurs 2023 avholdes 25.-28.05.2023 (tentativ dato). Påmeldingsfrist 13.april 2023

NB! Når man skal finne de sentrale kursene ved påmelding så søk på «F/NLF»

Fagsjef

Powered by Labrador CMS