Styreleders hjørne

Styreleders hjørne med Espen Finne.

Publisert

ESPEN FINNE

Espen startet å hoppe i 2008 og har siden det gjort rundt 1350 hopp og tatt instruktør 1-lisens.

Fun fact: Espen sitt første fallskjermhopp var tandemhopp fra Bell 412 over Rygge flystasjon. Fire dager senere meldte han seg på kurs!

Denne gangen vil jeg først og fremst slå et slag for viktigheten av noe fagsjefen tar opp i sin spalte, nemlig viktigheten av at alle som hopper på norske fallskjermpapirer har betalt forsikringen. Skulle uhellet være ute vil normalt sett ingen andre private forsikringer dekke skade som resultat av fallskjermhopping, og en kan komme til å bli stående igjen uten dekning dersom ikke fallskjermforsikringen er betalt. Som Knut skriver er det forsøkt å gjøre muligheten til å hoppe uten forsikring mindre, ved at forsikringen er fakturert sammen med medlemskapet i år. Det er først og fremst et personlig ansvar å sørge for at dette er i orden, men både instruktører og hoppfeltene (ved registrering) må også følge opp dette.

Som fagsjefen også skriver så nærmer vi oss gjennomføring av seksjonsmøte og luftsportsting hvor medlemmene (gjennom valgte representanter) skal gi oppdrag til det nye styret for den neste to-års perioden. Det har til dette seksjonsmøtet kommet inn flere gode innspill på saker som ønskes behandlet på seksjonsmøtet og styret har behandlet disse og gitt sin innstilling til vedtak i saksdokumentene som ligger tilgjengelig på nettsidene til NLF. Vi er ikke enige i alt internt i styret, og jeg ser frem til at vi sammen i seksjonen skal diskutere oss frem til endelige beslutninger på seksjonsmøtet.

Jeg takker, på seksjonsmøtet, av for meg i styresammenheng sammen med Janne Strømmen og Marius Wormnæs. Resten av styret forsetter, med noen omrokeringer og forsterkninger, og det gir et meget godt grunnlag for den videre driften av seksjonen. Jeg ønsker å takke hele det avtroppende styret for godt samarbeid og ønsker nytt styre lykke til i jobben!

Espen Finne

Styreleder F/NLF

Powered by Labrador CMS