European Skydiving Symposium 2022

Fagsjef og SU-leder har vært på European Skydiving Symposium 2022 i Warszawa, Polen.

Publisert

Undertegnede var på PIA (Parachute Industry Association) Symposium i San Diego for ca 20 år siden. Erfaringene derfra var litt variable, det var veldig mye fokus på militært utstyr. Med flere interessant foredragsholdere og temaer samt at det var i Europa gjorde at undertegnede og SU-leder Harald Kvande valgt å gi det en sjanse. Symposiet ble arrangert i Warszawa Polen 16.-18.november.

Vi hadde vel håpet å treffe representanter blant annet fra våre naboland for å kunne bli kjent og utveksle litt erfaringer med de. Det viste seg imidlertid at majoriteten av deltagere var fra Polen med stort sett veldig begrensede engelskkunnskaper.

Programmet endret seg en del fra vi meldte oss på til symposiet startet. Blant annet glimret Bill Booth med sitt fravær på grunn av en nylig hjerteoperasjon.

Det var foredrag i to forskjellige saler fra 0900-1800 onsdag og torsdag mens fredagen var noe kortere. Av de foredragene vi valgte å delta på var det noe variabel kvalitet, men flere av de innfridde.

Her noen av de:

Dan Brodsky-Chenfield: A half a Century of Skydiving Innovation Foruten å gå gjennom sin egen karriere innen hopping som var interessant nok er det noe å tenke på at de som vi kanskje har sett på som noen villstyringer gjennom årene er de som i stor grad har drevet sporten videre. Dan hadde også en seanse med temaet: How safe skydiving really is

Tom Parker og Rob Kendall fra SunPath hadde en seanse hvor de i stor grad svarte på spørsmål fra salen omkring seletøy.

Albert Berchtold (Executive Director USPA) gikk gjennom litt statistikk med tema på de mest vanlig årsakene til ulykker innen hopping i USA.

Han hadde også en interessant forelesning om hvordan vi tillater avvik å oppstå og bli en ny normal for deretter å akseptere flere avvik etter hvert. Dette kan/vil etter hvert være en årsak til at ulykker oppstår.

Noah Watts (sjef tandem USPA) hadde to sessjoner med fokus på exit rekkefølge, hvordan håndtere tandemelevens kroppsposisjon og tandem skjermflyging.

Vincent «LeBlond» Descoles: Selv om dette nok ikke er noe som vil ta av var det interessant å høre omkring tilnærmingen de har hatt til dette. Noen har kanskje tenkt at de gikk rett på å ikle seg en wingsuit og tok på seg en tandemrigg, men her lå det veldig mye testingen, utvikling og tilpasning bak. De fremstod veldig seriøse og ikke som en gjeng galninger som tar veldig høy risiko. Pr. nå er det kun et par stykker som er «sertifisert» til å utføre denne type hopp.

Hans van Marrewijk fra PD hadde en seanse med tips og triks for bedre åpninger

Utover det faglige fikk vi anledning til å spise litt lokal mat og SU-leder fikk besøkt en Legobutikk i Warszawa.

Powered by Labrador CMS