Hva du skal gjøre på hoppet ditt avgjør når i rekkefølgen du forlater flyet.

EXIT 2: Rekkefølge

Rekkefølgen vi forlater flyet i er svært viktig for sikkerheten vår i fallskjermhopping. Mange møter opp på boarding og får sin plass i rekkefølgen fra hoppmester uten å egentlig forstå hvorfor vi hopper i den rekkefølgen vi gjør.

Publisert Sist oppdatert

Begreper

Lufthastighet (airspeed)
Flyets hastighet gjennom luften.

Bakkehastighet (groundspeed)
Hastigheten flyet beveger seg i horisontalt over bakken.

Vindhastighet (windspeed)

Vindhastigheten er farten luften beveger seg horisontalt over bakken.


Om flyet flyr medvinds (downwind) vil bakkehastigheten være høyere enn lufthastigheten. Dersom flyet flyr motvinds (headwind) vil bakkehastigheten være lavere enn lufthastigheten.

Når vi bestemmer rekkefølgen vi skal forlate flyet i, er målet å unngå kollisjoner. Vi vil unngå å havne i en annen gruppes, eller hoppers, luftrom. For å unngå dette må vi ha nok horisontal separasjon mellom gruppene. USPA anbefaler minst 300 meter mellom mindre grupper og 500 meter mellom større grupper.

Drift i frittfall

Ved å spille på lag med frittfalldriften kan den hjelpe oss å oppnå best mulig horisontal separasjon. Det er vinden i høyden som påvirker hvor mye vi drifter i frittfall. Se eksempelet under.

Friflygeren og magehopperen vil drifte med vinden med samme horisontale hastighet. Magehopperen faller saktere enn friflygeren og vil derfor bli utsatt for høydevinden over lenger tid enn friflygeren. Dermed drifter mageflygeren mer enn friflygeren. Dette er grunnen til at hopptyper som faller sakte går først. Dersom freeflygeren hadde gått først, ville det vært 130 meter mellom hopperne i skjermhøyde. Dette er under halvparten av det USPA anbefaler.

Større grupper faller saktere og drifter mer enn små grupper. Derfor går større grupper før mindre grupper.

De første sekundene etter man forlater flyet vil man være påvirket av fremkastet man får av flyets fremoverhastighet. Forlater man flyet med stor flate mot den relative vinden vil dette bremse fremkastet mer enn dersom man forlater flyet med liten flate mot den relative vinden.

Grupper som beveger seg

Tracking og wingsuit trenger større luftrom enn andre grupper. De beveger seg derfor bort fra jumprun.

Elever og tandem

Elever og tandem åpner skjerm høyere enn sportshoppere og har derfor kortere tid de er påvirket av drift i frittfall. På grunn av dette blir de oftest plassert sent i rekkefølgen.

Medvinds jumprun

Ideelt sett går jumprun motvinds, men noen ganger må man ha jumprun medvinds.

Når jumprun går medvinds blir bakkefarten til flyet høyere og flyet vil dermed bruke kortere tid på å dekke samme distanse over bakken. Om vi bruker eksempelet på bildet, bare medvinds, trenger flyet kun 6 sekunder for å dekke 300 meter. Magehopperen vil drifte 430 meter mens friflygeren vil drifte 360 meter. De vil dermed kun ha 230 meter mellom seg i åpningshøyde dersom magehopperen går først. Dersom friflygeren går først vil de ha 370 meter separasjon.

Vertikal separasjon

Vertikal separasjon er fint, men det er ikke alltid nok. Hva om hopperen bak deg er i ditt luftrom og har en sakte åpning eller cutaway? Eller en i gruppen foran deg har prematur åpning? Man skal alltid ha tilstrekkelig horisontal separasjon mellom grupper.

Kommunikasjon og samarbeid

Rekkefølgen kan variere. Ofte vil man ha tracking før tandem, mens noen ganger passer det bedre at tracking går helt sist. Vær tidlig på boarding og kommuniser med hoppmester og de andre på løftet ditt. I fulldriftsesongen på de store klubbene kan det være komplekse løft, og hoppmester trenger tid for å sette opp riktig rekkefølge.

Frittfall drift simulator

Powered by Labrador CMS