Fagsjefens spalte

Fagsjefens spalte med Knut Lien.

Publisert Sist oppdatert

De fleste klubbene er vel godt i gang med sesongen. Etter fjorårets rekordsesong var det forventet en liten rekyl i år men utfra de signalene som er kommet er pågangen bl.a. på elevkurs større enn noen gang.

Deltagelse sentrale kurs

Her er en oversikt over deltagelse fra de forskjellige klubbene på sentrale kurs siden 2015:

Man ser selv hvordan rekrutteringen er, men vil uansett henstille til klubbene å kontinuerlig tenke rekruttering på alle nivåer. Har ennå til gode å oppleve at noen klubber har for mange instruktører. Med den representasjonen vi har av utenlandske instruktører på enkelte hoppfelt blir det tydelig at mangel på norske instruktører skaper utfordringer i forhold til alle oppgaver som skal løses, fra å holde eksaminere elever på grunnkurs, være HM til å holde A-lisens kurs. SU vil være veldig restriktive fremover på å gi unntak fra Håndboka vår ved å gi instruktører større rettigheter enn instruktørgraden tilsier.

Bla i slideshow for å se oversikt over I1-kurs, I2-kurs, AFF, Tandem og MK.

Hendelser

Sendte ut en mail til klubbene etter en påske med mye aktivitet og 3 alvorlige hendelser, gjengir deler av denne her:

Fra 12.-18. april ble det opprettet 15 rapporter og det er i seg selv positivt at det blir rapportert. Det som er litt mer bekymringsfullt er at 3 av disse kunne endt mye verre enn de gjorde. Det er to hendelser med elever og uteblitt nødprosedyre samt en hard landing rett ved siden av en møtende bil. Hendelsene har skjedd i 3 forskjellige klubber og det er ikke nødvendigvis noen fellesnevnere her. Skal vi allikevel ta innover oss at det vi driver med fortsatt er risikofylt og puste en gang ekstra. Det er forståelig at alle er ivrige etter å utnytte bra vær og den første påsken på flere år med muligheter til å utøve vår aktivitet slik vi ønsker men husk allikevel at det er tidlig på sesongen. Alle rutiner er kanskje ikke like godt innarbeidet som de er på slutten av en sesong, noen klubber hadde ikke kurs i det hele tatt i fjor, hoppere er rustne (ref en fjerde hendelse og en fjerde klubb hvor TV er for sen i exit og dytter tandemekvipasjen over på rygg). La oss alle bidra til at vi kan gjennomføre ennå en sesong uten hendelser med fatal utgang.

Av alvorlige hendelser etter påske nevnes følgende:

Cypresfyring:

Erfaring totalt: 204 hopp.
Erfaring på denne riggen: 162 hopp.

Hoppers forklaring:
- Fant pilotkule men bare med fingertuppene og fikk ikke tak.
- Etter ca 5 sekunder prøving trakk jeg i Cutawayhåndtaket, men fant så ikke reservehåndtaket.
- Fortsatte å lete etter reservehåndtak til Cypresfyring.
- Bærende skjerm i 440 fot.

Følgende registrert etter landing:
Reservehåndtak på plass der det skulle være.
Pilot tight men grei å trekke.
Pilotskjerm pakket ok.

Hva kan vi lære:
Kjenn utstyret ditt, tren nødprosedyre, vit hvor håndtakene er både på bakken og i frittfall. Bruk kun to forsøk på å finne/trekke hovedskjerm før nødprosedyre utføres ved å se på reservehåndtak før du ser og trekker cutaway. Se artikkel fra Dan Brodsky-Chenfeld her.

Tubehopp

Erfaring totalt: 839 hopp.
Erfaring tube: 1 (dette var det første).

Tube holdes i venstre hånd som foreskrevet under trekk av hovedskjerm. Under skjermåpning vikler tube seg sammen med pilotbånd og bag. I 1500 fot gir vedkommende opp forsøk på å løse floken og går for nødprosedyre. Tuben slippes ikke før reserven er åpen.

Dette kunne blitt en veldig stygg hendelse i det reserve åpner opp i en tube som henger sammen med hovedskjerm. Reserven åpner fint, tube (med hovedskjerm slippes) og hopper lander uskadet inne på hoppfeltet.

Ellers fortsetter vi å miste ting i lufta, 2 mistede kamera og en sko på samme hoppfelt i løpet av 14 dager er for mye.

Sentrale kurs

Tandeminstruktørkurs

Det var tandeminstruktørkurs 26.-29.mai med 5 deltagere. Kurset startet på Æra, men for 3. år på rad endte det med at vi flyttet et sentralt kurs til Tønsberg pga dårlig vær på Østre Æra. Tre av de ble ferdig opprinnelig kurshelg mens den 4. ble ferdig helgen etter på Æra. Sistemann satser vi på er ferdig i begynnelsen av juli.

MK-kurs

MK-kurs del 1 er avholdt gjennom flere møter på Teams gjennom vinteren. Det er 9 deltagere på dette kurset som må sies å være bra.

Knut Lien
Fagsjef FNLF

Powered by Labrador CMS