Husk å ta bilnøklene ut av lommen. De trenger du ikke når du hopper.

Fallende gjenstander

I OBSREG er det per nå innrapportert over 50 fallende gjenstander, der hjelmer og kamera er det som faller i bakken mest.

Publisert

Etter at OBSREG ble innført i 2015 har vi ute i klubbene og på sentrale kurs jobbet med rapporteringskulturen vår. SU er utrolig takknemlig for at vi har kommet oss vekk fra en “så lenge ingen får med seg dette, går det bra”-holdning, og over til at vi deler hendelser slik at organisasjonen og alle medlemmene kan lære av det.

Når det kommer til fallende gjenstander er det akkurat det som skjer nå.

I OBSREG er det per nå innrapportert over 50 fallende gjenstander, der hjelmer og kamera er det som faller i bakken mest. SU tar nå grep for å redusere antall mistede kamera og innfører et forbud mot hakemonterte kamera som har vist seg å være den mest utsatte plasseringen. Dette tiltaket tar oss forhåpentligvis et stykke på veien, men vi har fortsatt et problem med fallende gjenstander i Norge.

Skadepotensialet til en fallende gjenstand vil være avhengig av en rekke faktorer som fallenergi, hardhet, form, hvor det treffer osv. Fallenergi over 40 joule antas å kunne medføre alvorlig personskade eller død. Fallenergi mellom 20 og 40 joule antas å kunne medføre medisinsk behandling. Som eksempel vil et GoPro kamera på 150 gram oppnå 40 joule fallenergi (skade/død) om det slippes fra 27 meter.

En av de styggeste hendelsene med fallende gjenstander er en historie fra Trondheim. Under et klubbjubileum skulle klubben gjøre demohopp med rundskjermer, og ved pakking av disse ble et 2,5 kilo Ila-jern pakket inn i rundskjermen. Hoppingen skulle gjennomføres over byen, med det resultatet at ila-jernet falt fra himmelen, ned gjennom et garasjetak, og stoppet i panseret på en bil. Første mistenkte fra politiet var ballongflyvere, men etter å ha sett saken på nyhetene måtte “Loddmannen” til slutt tilstå episoden.

En annen hendelse fra nyere tid er fra et innhopp, der hopperene ønsket å se på video av hoppet på landingsområdet. For å få til dette ble det puttet en laptop(!) i shortsen, som endte med å deise i bakken.

Vi har også en hopper som har mistet mobiltelefon 3 ganger fra samme hullete lomme på hoppdressen, og som har blitt ganske dreven på “find-my-iphone” funksjonen.

Slike hendelser kommer nok delvis av en manglende risikoforståelse og barrieretankegang rundt fallende gjenstander.

Objektene som har blitt rapportert mistet er høydemålere, visir, solbriller, sko, hjelmer, kamera, kniv, flagg, røykbokser, nøkler, laptop og klokker.

Den beste barrieren er å la vær å ta med seg ting som nøkler opp i lufta, mens noen saker er vi nødt til å ha med som hjelmer, høydemålere og sko. Sørg likevel for at velcroen/festet på høydemåleren fester godt, at skoene er stramme og at hjelmen er festet før flydøren åpnes.

Skal mobilen være med opp for å kontakte HFL ved utelanding, prøv å unngå å ta den fram under flyturen. Dersom den får ligge i ro i en 100% sikker og lukket lomme, vil vi nok slutte å miste mobilene våre i frittfall. Det som gjerne skjer med mobiler, er at de brukes under flyturen, og så havner de i en lomme som ikke blir lukket skikkelig.

SU håper 2022-sesongen kan preges av risikoforståelse og barrieretankegang, og at vi sammen reduserer antall fallende gjenstander fra aktiviteten vår, samtidig som vi åpent rapporterer og lærer av våre uønskede hendelser.

Powered by Labrador CMS