Fagsjefens spalte

Med presentasjon av SU

Publisert Sist oppdatert

Lavere elevpågang

Per utgangen av mai registreres en nedgang i antall utstedelser av elevbevis på henholdsvis 46 og 51%. Det blir bare spekulasjoner men en mulig årsak kan være blant annet prisstigning og høyere rente som medfører at folk har mindre å rutte med. En annen mulig årsak kan være at vi har tatt mye ut av markedet de to foregående år.

Hoppfeltene med AFF utdanning har bemannet opp med fulltidsinstruktører (les: i hovedsak utenlandske), sikkert basert mye på elevantallet i fjor. Når man først har booket de inn er det også helt naturlig at man føler/har en forpliktelse ovenfor disse hva gjelder antall hopp. Konsekvensene er at det kan bli en sesong hvor mange norske AFF-instruktører ikke får tilstrekkelig antall hopp til å vedlikeholde eller ikke så mange som ønsket. Det samme tendensen er det på tandem, men har ikke der det samme tallgrunnlaget.

Min Idrett er oppdatert

Som sikkert flere har registrert er Minidrett oppdatert, dette betyr at Kompetansen nå finnes på en litt annen måte enn tidligere

Kompetanse (lisens)

Presentasjon av SU

Trykk på pilen i hjørnet for å se neste slide.
Trykk på pilen i hjørnet for å se neste slide.
Trykk på pilen i hjørnet for å se neste slide.
Trykk på pilen i hjørnet for å se neste slide.
Trykk på pilen i hjørnet for å se neste slide.
Powered by Labrador CMS