Fagsjefens spalte

Hei til alle og velkommen til den første digitale utgaven av FrittFall og til redaktør Kjetil Nordin!

Publisert

Jeg begynte i jobben som fagsjef 15.april og har ennå ikke opplevd hvordan jobben er i en normalsituasjon da Covid-19 har påvirket hele samfunnet siden medio mars. Vi var en periode redd for at vi ikke skulle få hoppet i det hele tatt i 2020 med de konsekvensene det ville hatt både økonomisk, aktivitets- og rekrutteringsmessig. Noe av vår utfordring som en del av idrettsfamilien var at alle retningslinjer for idretten var mer rettet mot masseidretter som fotball og håndball enn mot vår, med litt spesielle rammevilkår som blant annet innebærer en flytur for å komme til start. Det første gjennomslaget kom når vi fikk aksept fra idrettsforbundet om å anse flyturen nettopp som det, altså transport til «start». Da kunne vi se mer til reglene luftfarten benyttet og vi var i gang. Siden dette har det gått fortere enn man kunne håpe på å komme tilbake til en tilnærmet normalsituasjon, nå sist ved at tandemaktiviteten etter endring i Covid 19 forskriften den 15.juni ikke lengre kan anses å være forbudt.

For de som ikke kjenner meg tillater jeg meg en kort presentasjon: Begynte å hoppe i 1990 gjennom linekurs på Rikssenteret. Tok meg to år og 52 hopp å få B-lisens (tilsvarer dagens A-lisens) så det var en slow start. Etter dette har fallskjermhopping blitt hovedaktiviteten på sommerstid. Ble I2 i 1993, tandeminstruktør i 1995, AFF-instruktør i 1996 og I1 i 1997. Har i skrivende stund 6871 hopp, derav 2010 tandem og 2627 AFF hopp. Var medlem SU fra 2004-2006 og leder SU fra 2006 til 2015. Var med når vi startet fulldrift på Rikssenteret i 1997 og var daglig leder i Oslo FSK frem til 2002. Kom inn igjen i et daglig leder team i 2011 og har sittet som daglig leder i klubben tom mars i år.

Jeg søkte jobben som fagsjef fallskjerm da jeg fortsatt synes det er et fantastisk miljø med masse fine og spennende mennesker.

Fagseminar

På grunn av Covid 19 situasjonen har det meste blitt annerledes i år, sentrale kurs ble satt på vent, seksjonsmøtet og fagseminar ble utsatt osv. Fagseminar har senere blitt gjennomført som et Teamsmøte den 18.05.20. De viktigste sakene herfra er:

Materiellkurs

 • Dette er et nytt kurs og skal gjennomføres før man får utstedt B-lisens:
 • Materiellkurset skal dekke:
 • Utstyrets virkemåte
 • Spesielle komponenter og virkemåter
 • Typiske slitasjepunkt
 • Vanlige pakkefeil
 • Tanken er å holde stoffet enkelt og samtidig vise hopperne at utstyr er noe man må ta vare på.
 • Presentasjonen viser også skumle pakkefeil, og tar for seg måter å unngå dem på.
 • http://nlf.no/sites/default/files/fallskjerm/dokument/materiellkurs_til_b-lisens_0.pdf

I-2 arbeidsgruppen

Monica Smines som leder arbeidet orienterte om gruppens arbeid. Det vurderes blant annet å arrangere kurset over to helger slik at alle kandidatene etter helg en har en felles forståelse for hva som forventes når det kommer til den praktiske delen med undervisning.

SU-aktivitet og ansvarsområdene til SU medlemmene

SU består i 2020 av

Espen Høst (Leder)

Jan Stenmoe (Medlem og hovedansvarlig for AFF)

Harald Kvande (Medlem og hovedansvarlig for tandem)

Anders Mæland (Materiellsjef)

Jan Einar Soltvedt (Medlem og hovedansvarlig skjermflyging)

Vi benytter anledningen til takke Tone Bergan som trådte ut av SU i år etter mange års solid arbeid for fallskjermnorge.

Granskingsrapport 1/19

Granskingsrapporten etter ulykken på Voss i fjor høst nærmer seg ferdigstillelse og hovedpunktene ble gjennomgått.

Seksjonsmøte

Når det gjelder seksjonsmøte ble det besluttet å ikke avholde dette i år.

Sentrale Kurs

De sentrale kursene begynner å falle på plass dog noe senere enn normalt:

 • AFF-Instruktørkurs vil bli avholdt på Rikssenteret 27.juli – 2.aug (6 påmeldt pr. 23.06)
 • I2-kurs vil bli avholdt samme sted 13.-16.aug (17 påmeldt)
 • Tandemkurs vil bli avholdt, dato foreløpig ikke bestemt
 • I1-kurs avholdes på Toppidrettssenteret 5.-6.9 (del 1) og 13.-15.11 (del 2) (3 påmeldt foreløpig)

For å finne kursene i min idrett søk på F/NLF da alle sentrale kurs nå starter med dette.

Når vi først er inne på det anbefales det for alle klubber å tilføye f.eks. klubbnavn i starten av egne kurs for lettere å finne de igjen senere.

Nye hovedinstruktører

I år er det byttet hovedinstruktører i følgende klubber:

Elin Risvik, ny HI i Stavanger

Øyvind Randen ny HI i Lesja FSK

Odd Jørund Pedersen ny HI i Tønsberg fsk.

Arne Ranvik ny HI i Kjevik FSK

Iver Amundsgård, ny HI i Oslo FSK

Rune Narum, ny HI i Voss FSK

Jeg vil benytte anledningen til å takke for det arbeidet de avtroppende hovedinstruktørene har

lagt ned i sine respektive klubber!

Jeg avslutter med å ønske alle en fortsatt strålende sommer med masse blå himmel!

Powered by Labrador CMS