Fagsjefens spalte

Høst 2021

Publisert Sist oppdatert

Hei

Sesongen 2021 ser ut til å bli en rekordsesong for fallskjermnorge til tross for eller på grunn av Covid 19 situasjonen. Heller nok helst mot det siste og det vil vel ikke være overraskende om vi får en liten rekyl ift. rekruttering både på tandem og elevutdanning samt hopping forøvrig når situasjonen tilsier at folk kan reise litt mer og ikke ser med lupe etter hva slags aktiviteter de kan være med på innenfor landets grenser.

Her er aktivitetstallene tom 2.kvartal sammenlignet med 2019. At vi totalt sett ligger høyere i antall hopp skyldes i første rekke økt aktivitet spesielt på Voss og Østre Æra mens det er litt varierende hos de mindre klubbene.

Antall hopp, til og med 2. kvartal

Klubb 2021 2019
Troms573156
Bergen419559
KS00
Rana00
Bodø276233
Lesja3491250
Grenland515804
Tromsø83165
Kjevik58353
Hagl591286
Veteranene8313
Oslo82944062
Føniks372391
Voss139709053
Tønsberg45795613
Nimbus9551803
Stavanger250374
NTNU5361132
Totalt3190326247

Rekruttering

Type lisens 2021 (pr.30.aug) 2020 2019
Elevbevis AFF448359294
Elevbevis line152162187
A-lisens246262167
B-lisens1089065
C-lisens283227
D-lisens81917

GULL OG SØLV I VM

Norge har gjennomført sitt beste mesterskap noensinne da de hentet hjem ett gull og ett sølv fra VM i Tanay, Russland. Det er bare å bøye seg i hatten for veldig dedikerte utøvere som får lønn for strevet. Gratulerer så mye til Zion bestående av Anna Moxnes, Andreas Mosling og Kristian Moxnes samt WS acro laget bestående av Andreas hemli, Espen Fadnes og Amber Forte.

Sentrale kurs

I1-kurs

Det er med glede vi registrerer at det er påmeldt 11 stk til årets I1-kurs som avholdes på Toppidrettssenteret 11.-12.septemeber (del 1) og 12.-14.nov (del2)

AFF instruktørkurs

AFF-instruktørkurset ble gjennomført delvis på Rikssenteret og delvis på Jarlsberg 11.-17.juli. Det var 5 deltagere (inklusive en som tok det opp igjen fra i fjor). Fire av disse bestod og er godt i gang med sitt virke som AFF-instruktører. Vi takker Tønsberg FSK for fleksibilitet ift. fly slik at vi fikk gjennomført kurset.

MK-kurs

MK-kurs del 2 avholdes ved Gardermoen 22.-24.okt. Det er 10 deltagere.

OBSREG

Har tatt en liten kikk på hva som er rapportert via OBSREG systemet vårt så langt i 2021 og det er vel grunn til å tro at terskelen for å rapportere Erfaringsdeling og Uønsket er litt forskjellig i de forskjellige klubber.

Her en kort beskrivelse av hva som ligger i de forskjellige:

Erfaringsdeling: Erfaringer, både positive og negative som ønskes delt med andre

Uønsket (hendelse eller adferd): Uønskede hendelser og adferd. F.eks utelandingNæruhell: Utilsiktet skjermåpning, utløsning av reserveskjerm, feilfunksjoner, utilsiktet vannlanding eller andre forhold som nær hadde forårsaket uhell/ulykke. Som næruhell regnes også brudd på F/NLFs sikkerhetsbestemmelser

Uhell: Hendelse hvor hopper er påført skade som medfører behandling av lege og/eller av sykehus og/eller påfølgende sykefravær i kortere eller lengre tid. Skaden må ha inntruffet mellom avgang med fly og fullført landing. Som uhell regnes også større skader på materiell.

Ulykke: Hendelse som har medført død for en eller flere personer mellom avgang med fly og landing i fallskjerm. Som ulykke regnes også store skader der situasjonen er uavklart eller at skaden er så alvorlig at det er risiko for store varige mén.

OBSREG

Klubb Næruhell Uhell Erfaringsdeling Uønsket
Oslo3911354
Voss3818414
Tønsberg21415
NTNU2200
Nimbus4208
Grenland5037

Til slutt et lite OBS spesielt til de mindre erfarne hopperne som i all hovedsak har benyttet seg av pakker gjennom sesongen. Nå kommer vi til en del av sesongen hvor det kanskje ikke er pakker tilgjengelig men man har allikevel lyst til å hoppe og må derfor pakke selv. Dersom du er usikker på dette med pakking, spør heller en gang for mye enn en gang for lite så sparer du deg kanskje for et reservetrekk.

Knut

Powered by Labrador CMS