Anna Fasting undersøkte forekomsten av seksuell trakassering av jenter i fallskjermsporten i sin C-oppgave.

Seksuell trakassering i fallskjermsporten

Fallskjermseksjonen har en lang og god tradisjon for systematisk sikkerhetsarbeid og vi har en lav andel skader sett opp mot potensiell risiko. Samtidig har vi i likhet med andre lignende organisasjoner ikke hatt fokus på seksuell trakassering og overgrep blant våre medlemmer.

Publisert

Varsle?

Har du oppleved eller vært vitne til uønskede hendelser, handlinger eller oppførsel?

Informasjon til deg som ønsker å varsle

Saksgangen i en varslingssak

Veiledere og informasjonsmateriell

NIF: Seksuell trakassering og overgrep

Seksuell trakassering

Fasting skriver i sin oppgave at seksuell trakassering ikke nødvendigvis trenger å være seksuelle overgrep. Det kan også være det som mange kaller fleipete kommentarer, ekle blikk, en ubehagelig og litt for lang klem, seksualiserte situasjoner, meldinger eller private bilder og informasjon som spres uten samtykke. Selv om dette er forbudt etter likestillings- og diskrimineringsloven nevner Anna at for mange unge kan dette ha blitt “en del av hverdagen” og “noe man bare må tåle”.

Høsten 2021 skrev Anna Fasting sin C-oppgave om seksuell trakassering i fallskjermsporten. I sine 14 år som fallskjermhopper har hun hørt om flere episoder som omhandler seksuell trakassering. På bakgrunn av dette ville hun prøve å få en pekepinn på hva som skjer i fallskjermmiljøet, hvilke rutiner som finnes for håndtering av slike saker, og basert på dette komme med forslag til hvordan seksuell trakassering kan reduseres i sporten.

Et problem

I oppgaven til Fasting sier mer enn 2 av 5 jenter at de har vært utsatt for seksuell trakassering i fallskjermsporten. 56,5 % av jentene har vært vitne til eller hørt om andre som har vært utsatt for seksuell trakassering i fallskjermsporten. I tillegg fikk Fasting henvendelser om upassende meldinger fra instruktører, klåing og instruktører som bruker sin rolle til å komme med seksuelle tilnærmelser. En jente har fått tilbudt penger for sex, mens en har blitt frosset ut av klubben etter å ha varslet om krenkende atferd. Mange av hendelsene har skjedd mens jentene har vært ferske hoppere eller elever.

Vanskelig å si fra

Fallskjermmiljøet er et lite miljø hvor alle kjenner alle. Det kan dermed være vanskelig for de som blir utsatt for og opplever seksuell trakassering å varsle. Fasting nevner at instruktørenes posisjon og makt kan bidra til hemmeligholdelse og mulighet for å unngå reaksjoner og sanksjoner. Noen av jentene hadde forsøkt å henvende seg til ulike personer i systemet, men ingen av hendelsene har ført til konsekvenser for den som har utøvd seksuell trakassering. Videre viser oppgaven til Fasting at 86,8 % av tilfellene ikke er meldt inn til ressurspersoner i klubben.

Jobber for et tryggere fallskjermmiljø

Fallskjermsporten er en viktig del av livet til de fleste hoppere og det skal være en positiv opplevelse. Fallskjermseksjonen vil jobbe for at medlemmene skal være trygge, ikke bare i luften, men også på bakken og i de sosiale settingene sporten fører med seg.

Retningslinjer i NIF

Retningslinjene til Norges Idrettsforbund har som formål å forebygge og hindre seksuell trakassering og overgrep, og gjelder for alle særforbund. Alle fallskjermhoppere har ansvar for å følge disse, samt å melde fra dersom man opplever brudd på retningslinjene. Instruktører og tillitsvalgte har et særskilt ansvar for at seksuell trakassering ikke forekommer på hoppfelt eller i sosiale sammenhenger i forbindelse med sporten.

TøFSK tar funnene på alvor

Tønsberg fallskjermklubb er en av klubbene som tar funnene på alvor. De har satt ned en varslingsgruppe som skal håndtere de varslene som kommer inn, i tillegg til at de har utarbeidet klare og tydelige retningslinjer for instruktører og stab.

- Vi er opptatte unngå uhell, næruhell og har stort fokus på å logge alt i ORS for å kunne utøve sporten vår på en trygg måte, mens undersøkelsene til Anna viser at vi misser det helt grunnleggende som å behandle hverandre med respekt. På lik linje med andre ting handler dette om sikkerhet. Folk skal være trygge når de er på hoppfeltet, sier hovedinstruktør i TøFSK, Odd Pedersen.

Målet til Tønsberg er null ulykker og varige skader. Dette skal også gjelde for trakassering og ting man gjør mot hverandre. Videre sier han at det er hver enkelts ansvar å ikke trakassere, men at klubben og ledelsen vil jobbe holdningsskapende og behandle og sanksjonere sakene som kommer inn.

- Alle må jobbe for dette. Det er ikke slik fordi vi som klubb og miljø ikke vil bedre, men fordi vi ikke kan bedre. Mange medlemmer har mye kompetanse som vi trenger og ønsker hjelp fra.

Powered by Labrador CMS