Idrettsmoral i fritt fall

Tilsvar til artikkel om VM i Russland og WADA-dom mot RUSADA

Publisert

Vi viser til innlegg fra redaktør, Kjetil Nordin, i Frittfall den 27.januar i år, angående gjennomføring av VM i Russland 2021.

Bakgrunn

Fra 2015 og frem til 2018 var det russiske antidopingbyrået, Rusada, utestengt fra Verdens antidopingbyrå (WADA) for omfattende brudd på dopingreglene fra 2011.

I mai 2016 iverksatte WADA en uavhengig granskningskommisjon ledet av den Kanadiske professoren Richard McLaren. I juli same år leverte han Del 1 av sin rapport, som fikk navn etter ham selv: «McLaren-rapporten». Denne indikerte, utover rimelig tvil, systematisk undergraving av prosessen rundt dopingtesting til fordel for Russland og dets utøvere. Rapporten avslørte at det hele var sponset og støttet av den Russiske staten under og etter vinter-OL i Sochi i 2014, der minst 12 russiske utøvere var berørt. Eksempelvis var det russiske sportsministeriet, senter for sportslige forberedelser (CSP), det føderale sikkerhetsbyrået (FSB) og det WADA-akkrediterte dopinglaboratoriet i Moskva involvert og med på utbytting og manipulering av russiske utøveres dopingtester.

Del 2 av McLaren-rapporten ble levert 9. desember 2016 og avslørte at over 1000 russiske utøvere, i både vinter- og sommeridretter, hadde hatt store fordeler av dette statsstøttede, systematiske jukset.

Da Russland igjen ble innlemmet av WADA i 2018 var en av betingelsene at de skulle levere inn dataene fra Moskva-laboratoriet. Også disse dataene var det tuklet med. Russland hadde altså fått alle muligheter til å gjøre opp for seg og igjen bli en del av det globale anti-dopingarbeidet til gode for de russiske utøverne og sportens integritet, men de valgte i stedet å fortsette sin undergraving og fornektelse. Dette måtte selvsagt få konsekvenser og dermed dømte WADA Russland til 4 års utestengelse fra blant annet OL og VM i tillegg til forbud mot å holde slike arrangementer. Russland anket til Idrettens voldgiftsrett (CAS) og dommen ble, overraskende nok, halvert til 2 års utestengelse.

FAI er listet som en av WADA's definerte 'Major Event Organizations', og er derfor inkludert i vedtaket.

Konkurransekomiteens ståsted

I Kjetil Nordins innlegg i Frittfall tar han til orde for å støtte avholdelsen av et Fallskjerm-VM i Russland, på tross av en knusende McLaren-rapport og tydelig dom i WADA. Konkurransekomiteen (KK) i F/NLF støtter ikke uten videre dette synspunktet.

Vi registrerer at NIF støtter WADAs beslutning om utestengelse av det russiske antidopingbyrået RUSADA.

Idrettspresident Berit Kjøll sier blant annet:

- Den statsstyrte dopingen og manipuleringen av datamaterialet fra Moskva-laboratoriet er et svik mot alle som kjemper for en ren idrett, og det er naturlig at dette får alvorlige konsekvenser for de som står bak jukset.

Kjetils synspunkter støtter seg til en unntaksregel i dommen fra CAS, med hovedargument om at det er umulig å flytte arrangementet til et annet land. Det kan så være, og KK ønsker å løfte saken opp til NIF der den endelige avgjørelsen bør forankres. Videre vil vi undersøke om det allerede finnes et offisielt standpunkt til å sende utøvere i et eventuelt VM i Russland under utestengelsestiden.

Utover det mener KK at F/NLF må gå i takt med resten av Norge som idrettsland og idrettsverden for øvrig. Dommen fra CAS har blant annet medført at VM i skiskyting er flyttet til Slovenia, siste World Cup i hurtigløp på skøyter og VM i bob og skeleton har også blitt flyttet fra Russland, for å nevne noe.

Andre idretter som står overfor samme problemstilling som oss har valgt å finne alternative løsninger eller avlyse arrangement. KK undrer seg over at FAI og ISC har valgt å søke om dispensasjon. Vi skylder de rene sportsutøverne å implementere sanksjonene så sterkt som overhodet mulig, om det så betyr å måtte redusere eller avlyse et VM. Sportens og utøveres kodeks for moral og integritet burde trumfe utnyttelse av smutthull i regelverket som kun vil resultere i midlertidig tilfredsstillelse av enkeltutøvere. Dessuten vil det gi et signal om at konsekvensene for det groveste tilfellet av systematiske juks verden har sett ikke får de konsekvensene det fortjener.

Vi tror kanskje at Kjetils enorme kjærlighet og kompromissløse iver for sporten vår midlertidig har hindret ham fra å se det totale bildet, slik at han ikke har tatt inn over seg og forstått alvorlighetsgraden av Russlands handlinger og dermed den dommen de har fått. Vi har full forståelse for at det er mange som har lagt mye tid og penger i trening og forberedelser til VM 2021, og at de vil føle det sterkt dersom det ikke blir arrangert noe VM. Likevel må vi tenke større. Det beste er om man forsøker alle muligheter for å flytte arrangementet uansett hvor vanskelig det måtte være. I verste fall må man avlyse - nå gjelder det en hel idrettsverden og den integritet og kredibilitet den innehar.

På det nåværende tidspunkt vil KK avvente svar fra NIF og WADA`s svar til ISC før vi gir en innstilling til styret i F/NLF om forslag til vedtak.

Konkurransekomiteen F/NLF

Carl-Erik Tuv leder, Kari Berg, Anna Fasting

Kommentarer fra landslagsgrupper

Blue Pelican (VFS)

Vi har registrert at det er tatt initiativ til debatt rundt deltakelse av Norske lag til planlagt VM i Russland. Debatt er bra og vi vil berømme at en hver situasjon som gir grunn til skepsis/ettertanke blir gjennomgått.

Vår oppgave er å trene for å bli best, og å konkurrere i mesterskap. Dette gjør vi uten noe politisk budskap. Vårt utgangspunkt er at vi ønsker å konkurrere. Samtidig når det nå plutselig oppstår en kompleks situasjon stiller vi oss 100% bak NIF, NLF og F/NLF. Det er også slik at på internasjonale mesterskap er det ikke opp til utøvere/lag selv å melde seg på i konkurranse da dette gjøres av det enkelte forbund.

Slik vi har forstått etter oppdatering fra redaktør i Frittfall er det enda ikke avgjort om det planlagte VM vil bli innvilget unntak fra dommen, men søknaden til WADA er på vei. I så måte er problemstillingen fortsatt teoretisk. Så får tiden vise om WADA mener det er riktig å gi unntak for å la rene utøvere få beholde muligheten til å konkurrere. Og hvis WADA innvilger unntak i FAI sin favør så har vi på Blue Pelican full tillitt til at styret og landslagsledelsen vil gjøre riktig valg i forhold til norsk representasjon og overlater avgjørelsen til dem.

Sportslig hilsen fra alle oss på Blue Pelican

Agera FS2022

Agera ønsker en ren idrett, og har generelt stor respekt for antidopingarbeidet, som nå blant annet har resultert i utestengelsesdommen mot Russland. Utover det ønsker vi i størst mulig grad å fokusere på trening og forberedelser til årets konkurranser og har tiltro til vurderingene som gjøres av KK, F/NLF og NIF

De øvrige

Resten av landslagsgruppene har ikke kommet med noen offisiell kommentar, men enkelte uttrykker lignende holdninger som Blue Pelican og Agera i private meldinger.

Powered by Labrador CMS