Fagsjefens spalte

Med oversikt over sentrale kurs 2024.

Publisert Sist oppdatert

Hei

Da er vi ferdig med den mest aktive delen av sesongen 2023. Vi har gjennomført et vellykket NM på Tønsberg og WC/EM på Voss.

Status aktivitet

Det ble i forrige innlegg signalisert at vi så en antydning til nedgang i aktivitet. Det vi ser etter at

aktivitetstallene for 2.kvartal er klare er at det er en nedgang på elevsiden. Det totale hoppantallet

på landsbasis er faktisk høyere i år enn i fjor, mye på grunn av Tønsberg som gjorde 10448 hopp i 2. kvartal i år mot 5756 i fjor. Antall tandemer er også høyere enn i fjor også mye pga Tønsberg med 651 i 2. kvartal i år mot 389 i fjor. Linehopp (UL) 2.kvartal i år: 165 mot 267 i fjor (mao langt færre lineelever), AFF tilsvarende: 1816 i år, 1947 i fjor (ikke så stor forskjell der).

Historiske tall

Ser vi på litt historiske tall så gjorde vi et byks i aktivitet i 2021 noe det kan synes som vi greier til en viss grad å opprettholde.

Sentrale kurs 2024

Det er satt datoer og åpnet for påmelding på de sentrale kursene neste år. Noen av datoene er tentative. Når det gjelder sted vil dette kunne bli endret tett opp til kursstart avhengig av værvarsel.

Tandeminstruktørkurs: 9.-12. mai, Østre Æra

I2-samling: 6.-9. juni, Rønningen folkehøgskole, Oslo

AFF-instruktørkurs: 7.-12. juli Østre Æra

I1-kurs del 1: 2.-3. mars (tentativt), Oslo

Del 2: 18.-20.oktober (tentativt), Oslo

MK-kurs del 1: 17.-18. februar (tentativt), Gardermoen

Del 2: 24.-27. oktober (tentativt), Gardermoen

NB! Når man skal finne de sentrale kursene ved påmelding så søk på «F/NLF»


Fagsjef

Powered by Labrador CMS