Luke 20: Styreleders hjørne

Styreleders hjørne med Espen Finne.

Publisert Sist oppdatert

ESPEN FINNE

Espen startet å hoppe i 2008 og har siden det gjort rundt 1350 hopp og tatt instruktør 1-lisens.

Fun fact: Espen sitt første fallskjermhopp var tandemhopp fra Bell 412 over Rygge flystasjon. Fire dager senere meldte han seg på kurs!

Denne gangen har jeg tenkt å bruke spalten min til å skrive litt om luftsportssenteret på Østre Æra. Senteret er eiet av Norges Luftsportsforbund og er utleid til Oslo Fallskjermklubb på en femårskontrakt som løper ut 2026.

Luftsportssenteret ble etablert på steinfyllingen som lå igjen etter etableringen av en vanntunnel i forbindelse med utbyggingen av Osa kraftverk i 1981. Man fant ut at det kunne etableres flyplass på området og det ble inngått en leieavtale for 40 år hvor F/NLF forpliktet seg til å anlegge og vedlikeholde en flyplass i området som minst tilfredsstilte Luftfartsverkets krav til «landingsplass til ikke allmenn bruk» av minst 600 meters lengde. Det ble jobbet godt i byggekomiteen som var nedsatt og 31.oktober 1983 lander LN-VYN som første fly på nylagt asfaltstripe på Østre Æra.

Senteret nærmer seg nå snart 40 år og det er identifisert et prekært behov for å utbedre blant annet vanntilførsel, rensesystem, sanitæranleggene og avløp for å kunne opprettholde driften på en forsvarlig måte. Det har de siste årene blitt stadig vanskeligere og dyrere å holde liv i eksisterende vannsystem og leietaker var et par ganger i løpet av sesongen 2022 bare timer ifra å stenge ned senteret med bakgrunn i vannmangel fra brønnen. I tillegg har jevnt stor slitasje på sanitæranleggene ført til at de har nådd sin levealder og må byttes ut. Forbundet har fått inn pristilbud på nødvendige tiltak for å opprettholde verdien i anlegget og sikre videre drift og vil fremme disse til budsjettvedtak på seksjonsmøte og luftsportstinget i mars 2023.

I mellomtiden har Oslo fallskjermklubb som leietaker valgt å forskuttere over 1,7 mill. kroner knyttet til utbedringene for å komme i gang høsten 2022 slik at man forhåpentligvis blir ferdig før sesongstart i 2023. Dette er ikke første gang OFSK som leietaker tar kostnaden med større utbedring av hoppfeltet uten garanti for refusjon eller godskriving av utgiften. Det er blant annet tidligere gjort ved bygging av overnattingsbygget og bygging av lounge. Jeg takker på vegne av forbundet for den velviljen og vil innstille på at vi vedtar utbedringene når vi møtes i mars. Dette med bakgrunn i at jeg er av den overbevisning at vi som fallskjermseksjon og luftsportsforbund ikke har råd til å la et felleseid hoppfelt, så å si uten begrensninger på driften og luftrommet rundt oss, bortfalle. Til det er fallskjermsporten for sterkt presset i forhold til å ha rammevilkår til å utøve sporten vår på for mange andre steder i landet. Seksjonen har en meget god økonomi til å håndtere disse utgiftene og det er på nytt søkt om støtte via tippemidler for å redusere kostnadene for seksjonen.

Jeg vil ønske alle en riktig god jul og godt nyttår!

Mvh

Espen Finne

Styreleder F/NLF

Powered by Labrador CMS