Styreleders Hjørne

Vinter 2021

Publisert

Da nærmer det seg jul igjen, og der hvor hvertfall jeg trodde at ting skulle normalisere seg med romjulsboogier og ingen usikkerhet rundt utenlandshopping på vårparten så ser det igjen ut som at viruset er kommet for å bli. Det er derfor svært hyggelig at sommersesongen i Norge stort sett gikk greit for de fleste klubbene, og det er gjennomført mye hopping og utdanning i norske klubber gjennom 2021. Det lover bra for sporten og jeg håper at vi klarer å holde mange av våre nye hoppvenner inne i sporten over vinteren. Til det har vi heldigvis fremdeles hopping i mange av de mindre klubbene rundt om landet samt dugnader og ymse julebord og andre samlinger.

På seksjonsårsmøtet i oktober ble det valgt et nytt styre og jeg er veldig glad for å ha fått med meg både nye og gamle styremedlemmer for den neste to-års perioden. I tillegg til undertegnede som styreleder består det nye styret av; Helene Bjørnø – Voss Fallskjermklubb (nestleder) og styremedlemmer Janne Strømmen – Føniks fallskjermklubb, Anders Emil Hustoft – NTNU Fallskjermklubb, Ellen Aasgaard – Tønsberg Fallskjermklubb, Marius Wormnes – Grenland Fallskjermklubb, Siri Aasen Christiansen – Tromsø Fallskjermklubb (ungdomsrepresentant).

Det nye styret har flere viktige saker å jobbe med fremover, men en av de viktigste blir å sikre tilstrekkelige rammevilkår for å kunne drive hoppfeltdrift for klubbene. Flere klubber har utfordringer med luftrom eller selve hoppfeltet og begge er åpenbart avgjørende for å hoppe fallskjerm. Jeg har nominert denne saken inn i arbeidet til styret i NLF som den viktigste saken fallskjermseksjonen trenger støtte til i de neste to årene.

Jeg ønsker å knytte noen kommentarer til gjennomføringen av seksjonsårsmøtet. Først og fremst så håper jeg at deltakelsen på seksjonsårsmøtet ikke er den nye normalen, men heller et resultat av pandemi og det faktum at fagseminaret ble avholdt tidligere på året som elektronisk møte. Seksjonsårsmøtet er klubbenes og medlemmenes mulighet til å sette agenda for hva styret skal jobbe mot de neste to årene og dermed en viktig premissgiver for utviklingen av sporten vår. Jeg håper at vi ved neste møte i 2023 har et tilnærmet fullstendig oppmøte fra klubbene.

Når det gjelder gjennomføring så ble det fremmet en rekke benkeforslag knyttet til budsjettet på selve møtet. Det er helt legitimt å fremme benkeforslag til en sak som står på agendaen for møtet, men når forslagene utgjør en vesentlig del av årsbudsjettet og rokker ved helhet og bunnlinjen så burde de ikke fremmes etter innfallsmetoden på møtet, men vært godt gjennomtenkt og begrunnet, og fremmet i forkant som saksinnmelding til styret. Det er nærmest umulig å gi en god behandling av saker som kommer opp på selve møtet og resultatene blir dermed som regel deretter. Så til dere som brenner inne med noe til neste seksjonsårsmøte, eller til årsmøte i egen klubb, sørg for å melde inn saken i henhold til innkallingen til møtet. Frist for dette er normalt 4 uker før selve møtet og gir styret to uker til saksbehandling før saksdokumentene må offentliggjøres. Er man usikker på hvilke saker som normalt kommer opp på årsmøtet er det en god ide å se igjennom saksdokumentene og protokoll fra siste gjennomførte møte. Gjeldende budsjett i inneværende periode har en tendens til å likne svært på det som foreslås videre som regel.

Det nærmer seg jul og med det tid for å fornye kompetansebevis/lisenser for 2022. Jeg vil som vanlig anmode alle hoppere om å fornye så tidlig som mulig. Skal du utenlands på nyåret er det ingenting som er så kjipt som å oppdage at man ikke har gyldig kompetansebevis rett før avreise. Det er ikke gitt at instruktører kaster alt de holder på med for å godkjenne din fornyelse på kort varsel. Det samme gjelder åpningshelg på hoppfeltene, da har de fleste instruktører lyst til å gjøre akkurat det samme som deg, nemlig å hoppe! Så hvorfor ikke være ute i god tid, alt ligger klart i MinIdrett allerede nå!

Takk for hoppåret som er gått og lykke til med det nye. Jeg ser frem til å møte dere alle på et hoppfelt til neste år!

Mvh

Espen Finne

Styreleder F/NLF

Powered by Labrador CMS