Styreleders hjørne

Styreleders hjørne med Espen Finne.

Publisert Sist oppdatert

ESPEN FINNE

Espen startet å hoppe i 2008 og har siden det gjort rundt 1350 hopp og tatt instruktør 1-lisens.

Fun fact: Espen sitt første fallskjermhopp var tandemhopp fra Bell 412 over Rygge flystasjon. Fire dager senere meldte han seg på kurs!

Jeg skrev i juni om at styret hadde gitt tilsagn på hele 465.000 i støtte etter søknader, fordelt på ungdomsmidler, utviklingsmidler og arrangementsmidler. Det nærmer seg nå frist for levering av rapport på gjennomført aktivitet (innen 1.oktober) slik at de som fikk tilsagn kan få utbetalt støtten. Husk at det skal rapporteres på måloppnåelse i forhold til de mål og aktiviteter som var beskrevet søknaden.

I tillegg nærmer det seg slutten på gjeldende tingperiode og det betyr oppstart av arbeider i styret med utkast til ny langtidsplan og budsjett for de neste to årene. Luftsportsting og seksjonsmøte skal gjennomføres 24-26.mars 2023 og forslagsfristen er fire uker før møtet. Det betyr imidlertid ikke at man må vente til siste liten dersom man har forslag til saker, vi i styret hører gjerne fra dere. Husk at godt forberedte forslag har en større mulighet til å bli vedtatt enn hastige benkeforslag.

I forbindelse med seksjonsmøtet skal det også velges et nytt seksjonsstyre. Valgkomiteen er allerede i gang med å finne gode kandidater til nytt styre og tar helt sikkert imot gode forslag.

For de av dere som har besøkt rikssenteret de siste årene så har det vært vanskelig å unngå dager med stengte vannkraner og dusjer. Vannsituasjonen har blitt vanskeligere med årene og det krever både mye innsats og kostnader å holde dagens brønn og renseanlegg i funksjon. Det er på tide med en større oppgradering for å få et anlegg som fungerer både kvalitetsmessig og kvantitetsmessig. Heldigvis har seksjonen lagt seg opp midler for å ivareta de verdiene som ligger i et operativt rikssenter og jeg håper at beslutning om utbedring kommer om ikke lenge.

Jeg håper at de fleste har hatt en fin sommersesong med mye hopping. Mangler du likevel noen hopp for å kunne ta ut ny lisens eller fornye til neste år, så har Frittfall en artikkel med oversikt over hvor det hoppes utover høsten og vinteren. Ta en kikk da vel!

Powered by Labrador CMS