Luke 21: Fagsjefens spalte

Fagsjefens spalte med Knut Lien.

Publisert Sist oppdatert

KNUT LIEN

Knut gjorde sitt første fallskjermhopp i 1990 har har i skrivende stund 7653 hopp, derav 2270 hopp som tandeminstruktør og 2929 hopp som AFF-instruktør.

Knut har holdt et uvisst antall grunnkurs, har vært med som evaluator på mange I2- og I1-kurs, samt vært ansvarlig for flere tandem- og AFF-instruktørkurs.

Knut satt i SU i 14 år, hvorav 13 som leder. Han har også vært daglig leder og formann i Oslo Fallskjermklubb og landslagsansvarlig i F/NLF.

Denne gangen gjengis mye av det som stod i siste nyhetsbrev fra NLF hvor det er mye stoff som er relevant for fallskjerm. Dette fordi vi er veldig usikre på hvor mange som leser Nyhetsbrevet (så får de som leser det ha meg unnskyldt). Samtidig vil jeg be dere om å bruke ett minutt på å svare på et par spørsmål så får vi en ide om hvor mange som leser det, klikk her.

Tilskudd.no gir mer tid til aktivitet og frivillighet

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen erklærte tilskudd.no for åpnet under Frivillighetens dag den 5. desember.

– Vi vet at det er mange som bruker mye tid på å lete etter penger, og at dyrebar tid som skulle blitt brukt på aktivitet, går bort i jakten på relevante tilskuddsordninger. Det vil vi gjøre noe med. På tilskudd.no samler vi statens tilskudd til frivillig sektor på ett sted, som gjør søknadsprosessen enklere og mer oversiktlig, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– Vi har snakket med mange underveis i utviklingen av denne nye digitale løsningen, og har blant annet fått høre at det er vanskelig å holde oversikt over alle ordninger, og finne nye ordninger som kan være aktuelle. Vi vet også at mange er redde for å gå glipp av penger eller frister, og at de derfor bruker mye tid på å lete og holde seg oppdatert, sier kultur- og likestillingsministeren.

Nettsiden tilskudd.no er utviklet som et samarbeid mellom Kultur- og likestillingsdepartementet og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Det er virksomhetene som forvalter eller fordeler statlig tilskudd som selv registrerer informasjon på tilskudd.no. I tillegg til å gi en samlet oversikt over statlige tilskuddsordninger, gjør tilskudd.no det også enklere å finne frem til hvem som mottar statlig tilskudd og hvordan statlig tilskudd fordeles til ulike typer frivillige organisasjoner rundt om i landet.

Sjekk ut den nye nettsiden tilskudd.no

Hushjelp i OBSREG

I OBSREG er det nå innført en hushjelp, som automatisk skal følge opp systemet. Hushjelpen vil sørge for at rapporter blir fulgt opp og at tomme rapporter ryddes bort. En av oppgavene til hushjelpen vil være å følge opp behandling av rapporter. Er rapporter inaktive vil det bli generert en automatisk purring etter følgende orden:

  • Første purring skjer etter 5 dager inaktivitet

  • Andre purring skjer etter 10 dager inaktivitet

  • Etter 14 dager med inaktivitet sender hushjelpen rapporten automatiske tilbake ett steg i saksbehandlingsflyten.

Ønsker du mer tid til behandling av rapport, eller utfylling av rapport, er det mulig. Fristene som hushjelpen forholder seg til nullstilles i det man foretar en endring i rapporten og lagrer endringen. Spørsmål? Send en e-post til tv@nlf.no

Webinar for valgkomiteene i medlemsklubbene i Norges Luftsportforbund

Året 2022 er snart tilbakelagt og vi går inn i et nytt år. I alle klubber og lag skal det avholdes årsmøter og styrer skal velges. Det er ingen tvil om at arbeidet som gjøres i valgkomiteene er av største viktighet for best mulig utvikling og drift av klubbene. Som et bidrag til dette arbeidet tilbyr luftsportforbundet i samarbeid med idrettsforbundet et webinar for klubbenes valgkomiteer tidlig på nyåret.

Tirsdag 10. januar kl. 19.00 er det bare å logge seg inn på Teams.

- Alle medlemsklubber får tilsendt lenke for innlogging én uke før webinaret skal avholdes. Vi håper på god oppslutning. Sett av tiden i kalenderen nå. Webinaret vil vare i 1 – 1,5 time.

Hvorfor: Skal man lykkes i arbeidet med å utvikle luftsporten ser vi at valgkomiteene er særlig sentrale i å sette sammen et kompetent og fremoverlent styre. Et styre bør være bredt sammensatt og inneha komplementære ferdigheter og erfaringer.

Seminaret vil inneholde:

  • Du får tips til hvordan du kan rekruttere

  • Hvorfor det er viktig med et bredt sammensatt styre

  • Barrierer og suksesskriterier for å rekruttere frivillige

  • Nyttige maler og veiledere for arbeidet til valgkomiteer

NLF tar i bruk iSonen.no til aktiviteter og konkurranser

Alle medlemmer og medlemsklubber i NLF kan nå benytte idrettens nye digitale terminliste og påmeldingssystem iSonen.no for å legge ut konkurranser, treff, møter m.m. Her kan deltakere melde seg på digitalt, og betale deltakeravgift direkte til klubben. Alle kan logge på med samme brukernavn og passord som i Min idrett, og tjenesten er gratis å bruke. NLF vil om kort tid avvikle aktivitetsoversikten på nlf.no, og i løpet av vinteren vil vi få på plass visning av alle luftsportsaktivitetene fra iSonen på hjemmesiden.

Klubbkveld – Temakveld - Førstehjelpskurs

Vinteren er her…bruk den kalde tiden til klubbaktiviteter!

NLF ønsker å bistå alle sine klubber med klubbaktiviteter, kurs og kompetanse. De siste årene har 70 av våre lag og klubber avholdt gratis førstehjelpskurs. Ti klubber og flyplasser har investert i hjertestarter med gratis kurs til en fantastisk god NLF-pris. Vi har klart å forlenge dette tilbudet en periode til, og så langt lageret rekker. Så sjekk ut her hvordan deres klubb/lag kan skaffe dere et livsviktig hjelpemiddel.Ønsker dere gratis kurs, en hjertestarter eller kun et oppfriskningskurs, ta kontakt med aktivitetskonsulent tom.brien@nlf.no

NLFs sekretariat har følgende telefontider i julen: Torsdag 22. desember stenger NLF kl. 13.00. Vi holder da stengt frem til 3. juledag. I romjulen, mellom 27. og 30. desember, har vi telefontid kl. 10.00 – 14.00. Kontoret i Møllergata vil ikke være bemannet i romjulen. Vi gjenopptar normal åpningstid mandag 2. januar 2023. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år!

Tilslutt minnes om påmeldingsfrist sentrale kurs 2023

AFF-instruktørkurs 2023 avholdes 02.-08.07.2023. Påmeldingsfrist 21.mai 2023
I2-samling 2023 avholdes 8.-11.juni på Rønningen Folkehøgskole i Oslo. Påmeldingsfrist 27.april 2023
Tandeminstruktørkurs 2023 avholdes 26.-29.05.2023 (tentativ dato). Påmeldingsfrist 13.april 2023
I1-samlingen 2023 første del 4.-5.mars og andre del 15.-17.september. Påmeldingsfrist 4.januar 2023
MK kurs 2023 Påmeldingsfrist 4.januar 2023

Knut

Powered by Labrador CMS