Ny gratis app

Project 19 med ny App

Gratis app for visualisering av store vertikale formasjoner

Publisert Sist oppdatert

Project 19 er en internasjonal samling av kvinnelige organizere, og deres misjon for å bygge en ny kvinneverdensrekord i head down. Prosjektet er oppkalt etter det nittende tillegget til den amerikanske grunnloven, som gav kvinner stemmerett. Artikkelen her er oversatt fra engelsk, men hvis du ønsker å lese den på originalspråket, kan du finne den under den norske versjonen.

Project 19 er målsetningen om å bygge en ny kvinnelig vertikal verdensrekord, for å feire et episk sprang i kvinners rettigheter. Ved å gjennomføre dette, håper vi i project 19 også å inspirere kvinner og jenter til å leve sterke og modige liv etter eget design. Rekordforsøket var opprinnelig planlagt til 2020, og skulle være en 100-kvinners head down rekord, for å feire hundreårsjubileet. Men fordi koronaviruset har paralysert mulighetene til å samles i store grupper, og fri reise mellom land, har vi valgt å usette rekorden til høst/vinter 2021. Detaljene rundt tidspunkt og sted er ikke endelig bestemt. Rekorden er også planlagt oppgradert til 101 kvinner.

fv Sara Curtis og Amy Chmelecki

Selv om rekorden er utsatt, er misjonen til Project 19 den samme. Vi fortsetter treningen. Ikke alle steder i verden har kunnet gjenoppta normal fallskjermaktivitet, og reising er fortsatt veldig utfordrende. Derfor har vi tenkt alternativt, med Link Ups (virtuell trening), og nå med vår helt egen Project 19 app.

P19-appen ble lansert den 18. August 2020, på dagen hundre år etter at det nittende tillegget til den amerikanske grunnloven ble vedtatt. Dette tillegget gav kvinner offisielt stemmerett på landsbasis. Det fastslo at amerikanske statsborgere ikke kunne nektes stemmerett på bakgrunn av kjønn. Det var fortsatt stater og områder i USA som fant måter å begrense allmenn stemmerett på bakgrunn av hudfarge eller andre etniske opprinnelser, helt fram til 60-tallet. Men uavhenging av disse forhindringene som mange kvinner opplevde, er 100-årsjubileet for det nittende grunnlovstillegget et viktig steg fremover for likestilling i USA.

Amerikanske kvinner var ikke alene i kampen for politisk likestilling. Norske kvinners kamp, og oppnåelse av stemmerett, kom på forskjellige tidspunkter i historien. Kampen for universell stemmerett for kvinner, ble ført an av landskvinnestemmerettsforeningen. I 1901 fikk enkelte kvinner stemmerett, hvis de kunne bevise at de hadde en selvstendig minimumsinnkomst, eller hvis de var gift med en mann som hadde stemmerett. Men kun i lokalvalg. Først i 1907 fikk disse også stemmerett i nasjonale valg. I 1910 fikk kvinner almenn stemmerett ved lokalvalg, og i 1913 også i nasjonale valg.

Project 19 er stolte av å ha med Anna Moxnes som representant for Norge, og som en av våre nøkkelorganisatorer på det kommende rekordforsøket. Moxnes har vært, og vil fortsette med å coache kvinner i Norge, mens de forbereder seg på rekordforsøkene. Hun vil være med på å velge ut hvem som skal få være med på rekorden, sammen med Domi Kiger fra frankrike.

Organizer-teamet i Project 19 ble inspirert til å lage en Project 19 App, etter et Link Up møte med mange ganger verdensmester Dan BC, som handlet som visualisering. Det gikk opp for oss at mange hoppere ikke har tilgang til videoer de trenger for å hjelpe dem med å visualisere hvordan de skal fly i store vertikale formasjoner. Denne appen er et gratis utdanningsverktøy til dette formålet.

For å downloade den nye gratis Project 19 Appen, gå til din app store, og søk etter Project 19 Skydiving.

Appen på et nettbrett

Engelsk og opprinnelig versjon

Project 19 is the mission of building a new women’s vertical world record to celebrate this epic move forward for women’s rights. By doing so, Project 19 also hopes to inspire women and girls to live bold, brave lives of their own design. Originally planned for summer 2020, Project 19 was to be a 100way head down, all-woman world record to celebrate the centennial. With the advent of the coronavirus paralyzing group sports and world travel, the actual world record was moved to fall/winter 2021. The exact details of when and where are still yet to be decided.

Although the record has been moved, the mission of Project 19 continues and so does the training. Not all areas of the world have been able to resume normal skydiving training operations, and travel still remains a challenge. Thus Project 19 continues to work in alternative ways on its mission with its Link Ups (virtual training) and now with the Project 19 App.

The day the P19 app was launched was August 18, 2020, the 100th Anniversary of the 19th Amendment in the USA. This amendment to the constitution officially gave women the right to vote nationwide. It stated that US citizens could not be denied the right to vote on account of their sex, though there still were ways in which various areas of the country found ways to deny women of color and other racial backgrounds the right to vote until the 1960’s. Regardless of the ongoing obstacles many women faced, the 100th anniversary of the 19th amendment was a bold step forward for equality in the USA.

American women were not alone in their struggles for political equality. The granting of women’s suffrage to Norwegian women occurred at different times to different demographics of women. The fight for universal suffrage was led by the Norwegian Association for Votes for Women. In 1901, women who could establish a minimum income of their own and those who were married to a voter could participate in municipal elections and then in 1907 in national elections. It was in 1910 that universal suffrage was adopted for all municipal elections and in 1913 for national elections.

Project 19 is proud to have Anna Moxnes representing Norway as one of the key organizers of the record attempts. Moxnes has been and will continue to coach women in Norway as they prepare for the record attempts. Herself and Domi Kiger of France will also help select flyers for the 101-way team.

The Project 19 Organizing team was inspired to create this Project 19 App after the Link Up hosted by multiple world champion skydiver, Dan BC, on “visualization”. We realized that lots of people did not have access to videos needed to help them visualize how to fly in large vertical formations. This app is a free educational tool just for that.

To download the new free Project 19 App, go to your app store and search for Project 19 Skydiving.

Article by Sara Curtis & Amy Chmelecki

Powered by Labrador CMS