Forbundsnytt

20. desember 2020

Publisert Sist oppdatert

I den 20. Luka av frittfalls julekalender 2020, kommer det nytt fra forbundet. Her kommer først info fra Knut Lien, og deretter fra Styreleder i F/NLF Espen Finne.

Fagsjefens spalte

Coronasesongen 2020 nærmer seg slutten og totalt sett ser det ikke så ille ut aktivitetsmessig.

De som nok har lidd mest under Corona epidemien er flere av de mindre klubbene som i stor grad arrangerer kurs og boogier tidlig på sesongen. Dette vises tydelig både på antall utdannede lineelever og antall hopp.

Tallene under er tom. 3. kvartal

Klubb Antall hopp 2020 Antall hopp 2019
Tromsø51239
KS00
Rana00
Føniks802797
Nimbus27352548
Tønsberg1663815240
Bodø90475
Oslo1397913704
Stavanger287584
Veteranene496
Hagl582513
Voss2245720795
NTNU15602256
Troms8641976
Grenland14642266
Lesja9011589
Kjevik1571029
Bergen472802
Totalt6304365209

Tandem I3

Fra og med 2021 kan man bli tandeminstruktør med I3 lisens. Det vil dog stilles samme krav til å delta på tandeminstruktørkurs som det i dag er for å delta på I2 kurs. I tillegg vil det bli et ekstra fokus på pedagogikk og undervisningsmetoder på tandeminstruktørkurset.

Erfaringskrav(til I2 og tandem)

Ha deltatt i til sammen 2 års praktisk hoppvirksomhet, herav minst 12 mndr

som Instruktør 3, og derigjennom tilegnet seg allsidig erfaring i hoppmestring

av elever, samt erfaring med hoppfeltorganisasjon (HFL-tjeneste). Etter

utstedt Instruktørlisens 3, ha vært hjelpeinstruktør på minst to komplette

grunnkurs og holdt minimum tre selvstendige leksjoner på disse. Videre ha

vært hjelpeinstruktør på ett grunnleggende kurs i skjermkjøring. Inneha

minimum norsk C-lisens.

Håndboksrevisjon

Et arbeid som har vært på agendaen en stund er en gjennomgang av håndboka både når det gjelder layout og måten den blir presentert på samt revisjon av oppbygging/innhold.

Dette arbeidet er nå mere konkretisert og man søker å presentere arbeidsgruppene og en foreløpig plan for arbeidet på fagseminar 2021.

Inntil dette er håndboka lagt ut som ett pdf dokument med bokmerker som forhåpentligvis gjør det lettere å søke seg frem til det man er ute etter i stedet for å søke gjennom x antall pdf dokumenter. Dere finner den her http://www.nlf.no/fallskjerm/fnlf-h-ndbok-8-utgave

Fornyelse av lisenser (kompetanse)

Dette er tiden hvor mange fornyer sine lisenser selv om presset kanskje ikke er så stort i år da det vel er lang færre som har tenkt seg utenlands for å hoppe i denne overgangen til nytt år.

Se en enkel brukerveiledning her : https://www.youtube.com/watch?v=fZjKNXNno1w&feature=youtu.be

NB! Husk at lisens ikke er gyldig uten betalt medlemskap og forsikring og det er ditt ansvar å ha dette i orden.

NB2! Selv om du har fått beskjed om din fornyelse er godkjent må du allikevel sjekke at dette kommer frem på ditt kompetansebevis. Står det ikke der får du problemer under innsjekking når du dukker opp på feltet. Det holder ikke da å si at «hen sa det var ok»

Betaling av forsikring (lisens) og medlemskap

Flere klubber har pålagt sine instruktører å ikke godkjenne fornyelser før forsikring og medlemskap er betalt. Sørg derfor for at dette er gjort når du ber en instruktør godkjenne.

Dersom du er medlem av flere klubber så kan forsikringen være knyttet til en annen klubb enn «hovedklubben» din. Dette kan gjøre det vanskelig for instruktøren i din klubb å sjekke om du har betalt forsikringen. Lisensansvarlig i klubben kan endre på dette. Når du leser dette har klubbledere og HI’er mottatt en bruksanvisning på hvordan dette skal gjøres.

Åpne Teamsmøter

Bruken av Teams har åpnet for muligheter vi ikke har sett tidligere, deriblant flere «samlinger» for informasjonsdeling innenfor forskjellige fagområder. Det første vil finne sted onsdag 13.januar kl 20-21 og er rettet mot Medlems-, lisens- og kursansvarlige i klubben. Mail er sendt til klubbledere og HI’er som bør videresende til aktuelle personer. Forslag til andre agendapunkter kan sendes meg på mail knut.lien@nlf.no

Seksjonsmøte og fagseminar 2021

Nå nærmer det seg en tid hvor vaksiner er på vei ut i samfunnet. Hvorvidt dette gjør at vi kan arrangere seksjonsmøte og fagseminar som fysiske møter er litt tidlig å si. I forhold til seksjonsmøte med luftsportsting vil avgjørelsen bli tatt tidlig i januar. Når det gjelder fagseminar vil tilsvarende avgjørelse bli tatt i slutten av januar. Informasjon om dette og andre ting vil bli delt her på frittfall.org samt på Facebookgruppen «Fallskjermseksjonen F/NLF»

Det var det for denne gang, da ønskes en riktig God jul til alle sammen

Styreleders hjørne!

2020 har vært annerledesåret for de aller fleste av oss. Hoppsesongen så en stund ut til å ikke bli noe av i det hele tatt, før det løste seg på forsommeren og de fleste klubbene kunne starte med hopping. Det er imidlertid viktig å ta med seg at mens noen har hatt en tilnærmet normal sesong, så er det andre klubber som nesten ikke har gjennomført hopping i det hele tatt. Jeg håper at sesongen 2021 blir bedre på alle måter!

Året har også vært annerledes i styre og stell i forbundet. I mai gikk Jan Wang av med pensjon etter en årrekke som fagsjef. Grunnet Korona restriksjoner fikk vi ikke feiret hans avgang slik vi ønsket og jeg håper at sjansen byr seg på nytt da Jan virkelig fortjener heder for jobben han har gjort for oss fallskjermhoppere. Hvem andre fornyer lisenser sent søndag kveld for hoppere som skal på Basic i USA morgenen etter. Knut Lien har store sko å fylle men han er allerede godt i gang med arbeidet og jeg vet at dette også blir veldig bra, da få har like god oversikt over sporten som Knut etter mange år i SU og som daglig leder for Oslo Fallskjermklubb.

Styret i F/NLF har også hatt endringer i året som gikk. I januar fratredte Kristian Moxnes som styreleder med bakgrunn i at han gikk inn som fast erstatning for Petter Stensvold på Freefly-laget Zion. Nestleder Janne Strømmen overtok som leder frem til juni da hun på grunn av på grunn av høyt arbeidspress på jobben ba om at noen andre i styret tok over ledelsen. Jeg har siden fungert som konstituert styreleder og vil sitte frem til vi får gjennomført seksjonsårsmøte i 2021.

Jeg er veldig glad for at vi fikk på plass Kjetil Nordin som ny redaktør for Frittfall i begynnelsen av året. Frittfall kom opp og gikk i online format 1.juli og er blitt veldig bra etter min mening. Nyheter kommer fortløpende og Kjetil følger opp sitt redaktøransvar med å pushe både oss i styret F/NLF og klubbene. Det er slik det skal være fra den fjerde statsmakt! Runar Hemminghytt er nylig engasjert som annonseselger for Frittfall så det vil etter hvert dukke opp annonser på nettsiden slik vi er vant med fra bladutgivelsen.

Landslagsuttaket som ble gjennomført i høst krevde mye arbeid for styret før, under og etter selve uttaket. Det har vært en krevende prosess og diskusjonene har vært gjennomført med sterke meningsutvekslinger til langt på kveld. Jeg er imidlertid veldig glad for at vi klarte å komme frem til et utfall av uttaket som hele styret stiller seg 100 prosent bak. Selve uttaket medførte en vesentlig utvidelse av landslagsgruppen og den består nå av totalt 17 utøvere som alle satser knallhardt mot å få konkurrere i 2021. Jeg håper inderlig at det blir noe av Mondial i Russland til sommeren for jeg har virkelig tro på at flere av lagene og utøverne våre kan hevde seg helt i toppen av sine respektive grener.

Landslagsuttaket medførte også at landslagsansvarlig Derek Nordlund Broughton ble tatt opp som landslagsutøver sammen med laget sitt Blue Pelicans. Dette medvirket igjen til at Derek gikk av som landslagsansvarlig i slutten av november. Styret har midlertidig leid inn Marius Sotberg som ny landslagsansvarlig på konsulentbasis for å sikre at den nye landslagsgruppen kommer godt i gang. Marius har selv lang erfaring som konkurranseutøver og coach i sporten og jeg vet at han kommer til å gi alt i jobben for at utøverne skal ha best mulig forutsetninger i konkurranser. Varig løsning på landslagsansvarlig vil komme etter hvert.

På vegne av styret ønsker jeg å takke Jan, Kristian og Derek for arbeidet dere har gjort for forbundet gjennom flere år, og ønske Knut, Marius, Kjetil og Runar lykke til!

Til sist ønsker jeg å rette en virkelig stor takk til alle ansatte og frivillige i fallskjermklubbene som gjennom året har bidratt til at alle oss andre kunnet hoppe fallskjerm. Dere har virkelig lagt ned en enorm arbeidsinnsats og fortjener virkelig heder for året som har gått! Jeg vet at det har vært krevende og vi hoppere er ikke alltid like flinke til å vise at vi setter pris på jobben dere gjør for fellesskapet!

Jeg håper at dere alle holder dere friske gjennom jule og nyttårstiden, får feiret med familie og venner og så sees vi på et hoppfelt til det jeg håper virkelig blir en ny vår.

Mvh Espen Finne,

konstituert styreleder F/NLF.

Powered by Labrador CMS