Fagsjefens spalte

Sommer 2021

Publisert Sist oppdatert

Hei

Da er de fleste klubbene i gang med sin aktivitet. Mange klubber har hatt tilnærmet normal aktivitet siden sesongstart. Blant annet i Tønsberg har det vært mer begrenset pga høyt smittetrykk men det er gledelig å registrere at også de har åpnet opp slik at hopping kan foregå ihht planen. Voss har hatt en formidabel start på sesongen med 8000 hopp ved utgangen av mai og 590 tandem gjennomført innen 25.mai.

Her er aktivitetstallene for 1.kvartal sammenlignet med 2019.

Klubb20212019
Troms516
Bergen139120
KS00
Rana00
Bodø00
Lesja077
Grenland00
Tromsø00
Kjevik00
Hagl015
Veteranene00
Oslo00
Føniks3425
Voss6081
Tønsberg00
Nimbus17596
Stavanger8620
NTNU143112
Totalt5301052

Sentrale kurs

Tandem

Tandeminstruktørkurs ble gjennomført på Rikssenteret 21.-24.mai med 7 deltagere. Det kan se ut som endringen fra I2 til I3 krav har hatt ønsket effekt da 4 av deltagerne var I3’er. Disse måtte møte de samme kravene som vi setter til de som skal gå I2 kurs. Vi har etter dette kurset økt antall norske tandeminstruktører med ca 36%. Deltagere og annet rundt dette kurset er nevnt i eget innlegg

I2-samling

Bakgrunnen for å «døpe» om dette fra kurs til samling er å tydeliggjøre at man må være godt forberedt ved fremmøte. Man kommer med stor sannsynlighet ikke ut som I2 etter denne helgen dersom man ikke har gjort gode forberedelser i egen klubb.

Kurset blir arrangert 10.-13.juni på Rønningen Folkehøgskole i Oslo. Det er påmeldt 14 deltagere som må sies å være bra.

AFF instruktørkurs

Det er i skrivende stund påmeldt 3 stk. til AFF instruktørkurs som gjennomføres på Rikssenteret Østre Æra 11.-17.juli. Påmeldingsfristen er utløpt men er det noen flere som vil være med send meg en mail.

Revisjoner Håndboka

Vi hadde rett før jul en revisjon av vårt sikkerhetssystem (Håndboka) hvor det blant annet ble påpekt at beskrivelser rundt fornyelser og utstedelser av lisenser ikke var oppdatert ift. Min Idrett. Revisjonen ble gjennomført av Luftfartstilsynet.

Vi har valgt å fortsatt benytte lisens for A,B,C og D. Dette er benevnt Kompetanse i MinIdrett. I vår håndbok bruker vi «Forsikring» der hvor MinIdrett bruker «Lisens».

De største endringene i Revisjon 2021-05

Revisjonsliste

I forord finnes en oversikt over dato for revisjon av de forskjellige kapitlene

103.4.5 Høydebegrensning

Eksponeringstid over 13.000 fot endret fra 10 til 6 minutter. Ved utsprang over 13 000 fot skal pilot ha oksygen tilgjengelig i flyet.

104.1.1 Oksygenhopping

Sjekkliste/prosedyre for oksygenhopping skal være utfylt, oversendt og godkjent av SU/fagsjef innen oksygenhopping gjennomføres (sjekkliste er under utarbeidelse)

104.5.5 Tandemhopping

Alle håndtak og RSL skal berøres og håndtakskontrollen skal utføres i den rekkefølge håndtakene normalt vil bli trukket.

104.5.6 Tandemhopping

Maksimum tillatte sving for landing er 90 grader, og svingen skal være

avsluttet i 100 fot. Ingen høyhastighetslanding tillates.

202.4.1 Materiellforvalter

Føre arkivkort med opplysninger av betydning for hvert enkelt felleseid fallskjermsett. Føre oversikt hvor opplysninger av betydning for hvert enkelt felleseid fallskjermsett fremgår.

305.2 og 306.1 Elevbevis

Teoriprøve kan avlegges ovenfor I2 eller høyere.

Fornyelseskrav

HI kan unntaksvis og etter individuell vurdering fornye lisens med færre enn foreskrevne hopp siste kalenderår. Dersom dette gjøres skal HI begrunne dette i kommentarfeltet i fornyelesekurset når dette godkjennes

311 Gjenutstedelse

Noe omskrevet med mål om å lette forståelsen

402.4.1 Tandeminstruktør

Kravet til tandeminstruktør er endret fra I2 til I3

402.4.6 Tandem

Spesifisering av kravene ved oppfriskningshopp etter opphold hhv lengre enn 3 og 6 mnd

508.5.5 Setebelte

Høyde for å sitte fastspent i setebelte er økt fra 1000 til 1500 fot

608.1.4 Tandem

Nytt punkt beskriver utviklingshoppene en Tandeminstruktør skal utføre etter bestått Tandeminstruktørkurs

Standardiseringsdirektiv leksjon 6: Styringsteknikk og observasjon

Høyder for venteområde, baseleg og oppstillingspunkt åpnet for å være 100 fot lavere enn tidligere. I stedet for 900-600-300 er det nå 8-900, 5-600 og 2-300 fot. Det man velger å benytte bør standardiseres innen klubben.

Leksjon 8, Nødsituasjoner

Endret for å stemme med punkt 508.5.5 Setebelte

Vedlegg 2, del 600 I3 utdanning

Endret for å stemme med punkt 508.5.5 Setebelte

MinIdrett

Det er etter hvert utarbeidet en del brukerveiledninger i forbindelse med bruken av MinIdrett. Disse er samlet på følgende side.

Vet det er en del som sliter med at spesielt elever ikke får opp faktura for medlemskap. Det tar noe tid fra man melder seg inn til faktura dukker opp så det er smart om innmeldingen skjer før man møter på kurs alternativt det første som skjer på kurset slik at dette er i orden når hoppingen starter. INGEN skal hoppe før dette og forsikring er på plass. Dersom det fortsatt ikke skulle dukke opp send meg en mail med navn og fødselsdato så skal jeg få generert en faktura.

Det var det for denne gang

Ha en fortreffelig hoppsesong

Knut

Powered by Labrador CMS