Fagsjefens Spalte

Vinter 2021

Publisert

Hei

Vi nærmer oss slutten på en reksordsesong for norsk fallskjermidrett. Aldri har vi gjort så mye hopp, aldri har vi gjort så mye tandem, aldri har vi utdannet så mye elever, aldri har vi tatt gull i VM i en lagøvelse. Når det er sagt så må den økte aktiviteten tilskrives de større hoppfeltene. For de mindre klubbene er aktivitetsnivået jevnt over det samme og for noen lavere i år enn i 2019.

Her er aktivitetstallene tom 3.kvartal sammenlignet med 2019 (bruker 2019 da 2020 ble veldig amputert pga. Covid).

Klubb 2021 2019
Troms16041976
Bergen479802
KS00
Rana00
Bodø488475
Lesja33701589
Grenland21002266
Tromsø188239
Kjevik2551029
Hagl1007513
Veteranene23796
Oslo2078613704
Føniks787797
Voss3433620795
Tønsberg1570715240
Nimbus19842548
Stavanger443584
NTNU21452556
Totalt8591665209

Sentrale kurs

I1-kurs

Andre del I1 kurs ble gjennomført 12.-14.nov. Av 11 deltagere var det 8 stk som bestod kurset. Vi hadde der blant annet en oppgave som gikk på Seksuell trakassering i sporten samt en som gikk på Rus på norske hoppfelt. Det jobbes videre på begge disse områdene for å se på hvordan vi kan løse utfordringene som oppgavene avdekket innenfor disse temaene. For de som ønsker å lese disse samt flere oppgaver ligger de tilgjengelig her.

Når det gjelder rus så er punktet på fornyelsen omkring dette noe utvidet fra tidligere og alle med norske lisenser vil nå krysse av og dermed signere på følgende ved fornyelse:

«Jeg er kjent med og bekrefter å etterleve pkt. 102.2 i Håndboka hvor det bl.a. står at F/NLF har nulltoleranse for bruk av narkotika og/eller dopingmidler. Det samme gjelder bl.a. oppbevaring, kjøp og salg av narkotika og dopingmidler. Jeg er klar over at jeg til enhver tid plikter å underkaste meg doping- eller rusmiddelkontroll, herunder blodprøve.»

MK-kurs

Andre del MK-kurs ble avholdt ved Gardermoen 22.-24.okt. Av totalt 11 påmeldte deltagere var det 9 stk som bestod kurset og er klare til å hovedkontrollere ditt utstyr.

Sentrale kurs 2022

Det er nå åpnet for påmelding på alle sentrale kurs i 2022, det første som kommer er MK kurs del 1 som vil bli arrangert digitalt via Teams. Det vil også bli gjort et forsøk på å ha en samling med kandidater til I1-kurs på vinteren for blant annet å fordele oppgaver. Dette vil gi bedre tid til oppgaven som skal presenteres og forsvares på del 2.

Vi er opptatt av å få rekruttert flere norske AFF og tandeminstruktører til å fylle slotter på de større norske hoppfeltene gjennom sesongen. Spesielt gjelder dette tandeminstruktører og det vil i løpet av vinteren gå ut en spørreundersøkelse til alle som har I3 eller høyere for å prøve å kartlegge hvorfor interessen for dette kurset har vært lav i flere år. Vi hadde dog et bra kurs i år men en stor andel av kandidatene kom fra samme klubb (Oslo FSK).

Som skrevet om tidligere så kan vi sikkert få norske hoppfelt til å rulle og gå med bare utenlandske instruktører men det vil blant annet kunne ha den konsekvensen at vi mister kompetansen i Norge til å ivareta vårt eget sikkerhetssystem når det kommer til disse aktivitetene.

Fornyelser 2022

Alle skal ha fått faktura for medlemskap i sin handlekurv i MinIdrett. Skal du utenlands å hoppe i forbindelse med nyttår husk å betale medlemskap og forsikring samt fornye dine lisenser før du reiser. Fornyelser gjøres på samme måte som for i år, se her for veiledning.

Når det gjelder forsikring så anbefales det på det sterkeste å ha en egen reiseforsikring som dekker fallskjermhopping.

Innenfor EU/EØS gir Europeisk helsetrygdkort rett til nødvendig helsehjelp hos offentlig behandler i EU/EØS-området, på lik linje med innbyggerne i landet du oppholder deg i. Vær likevel klar over at det offentlige helsetilbudet kan være påvirket av korona-situasjonen i noen av landene som er med i ordningen. Helfo minner om at du i tillegg til Europeisk helsetrygdkort også bør ha en reiseforsikring.

Les mer om vår reiseforsikring her

Rikssenteret

Leieavtalen på Rikssenteret går ut 31.12.2021 og det ble utlyst til alle klubber at man kunne melde sin interesse dersom man ønsket å drive Rikssenteret i neste leieperiode. Det var ingen klubber som meldte seg utover Oslo FSK og man driver i disse dager og reforhandler leiekontrakten med de.

Dett var dett for denne gang, ha en flott førjulstid og julefeiring så ses vi plutselig på et hoppfelt i 2022 😊

Knut

Powered by Labrador CMS