Luke 23: Fagsjefens spalte

Fagsjefens spalte med Knut Lien.

Publisert

Hei

Oppsummering 2023

Selv om det fortsatt vil bli hoppet litt i det som er igjen av året oppsummerer vi 2023 med følgende (alle tall i år er til og med 3.kvartal mens tall oppgitt for 2022 og 2021 er for hele året):

Til og med 3.kvartal har vi utført totalt 84.996 hopp i Norge som er drøyt 5.000 hopp mer enn i fjor og 2.641 hopp færre enn i rekordåret 2021. Tradisjonelt så gjøres det mellom 1.500 og 2.500 hopp i 4.kvartal så vi vil være veldig tett på all time high. Vi er litt bak på antall elevhopp (alle hopp før A-lisens) med 7.753 i år mot 9.060 i fjor og 10.675 i 2021. Det er utført 4.425 tandem mot 4.546 i fjor og 4.947 i 2021.

Av hendelser så har det vært to ulykker: bakkemannskap som blir truffet av hopper i landing og omkommer av skadene dagen etter samt hard landing med blant annet brukket nakke og store lammelser som resultat. Utover dette har det vært færre alvorlige hendelser enn i 2022.

På sentralt hold er det utdannet 10 stk. I2’er, 5 Tandeminstruktører (pluss 1 som har tatt det opp igjen fra tidligere), 4 AFF instruktører, 6 I1’er og til slutt 5 MK’er. SU er fornøyd med disse tallene. 

Sentrale kurs 2024

AFF-instruktørkurs: For de som har lekt med tanken om å bli AFF-instruktør men ikke er helt sikre på om de har nivået inne. Ta kontakt så kan vi avtale en dag for et par treningshopp tidlig på sesongen eller bare huk tak i meg når jeg er på feltet. Det er utrolig hvor mye som kan utrettes med målrettet trening fra sesongstart til kurset starter 7.juli.

Medlemskap/forsikring/lisens

Alle skal nå ha mottatt faktura for medlemskap og forsikring for 2024. Dermed kommer samme oppfordring som tidligere år: Betal denne i god tid før du skal startet hoppsesongen 2024, ikke vent til du skal sette deg på løft. Det samme gjelder med fornyelse av lisensen, legg inn søknad om fornyelse allerede nå og husk å få denne godkjent av en instruktør. Det er viktig at alle punktene i lisenssøknaden blir utfylt for at denne skal komme frem som gyldig i Min Idrett.

Sjekk følgende lenker:
Hvordan søke om fornyelse av lisensen for neste år
Hvor finner man medlemskap/forsikring og lisens i Min Idrett

Helt til slutt: Undertegnede følger ganske godt med på innkomne mailer og uansett hva det skulle være så er mail den beste måten å ta kontakt på (unngå SMS og chat). Knut.lien@nlf.no

God jul og godt nytt år til alle

Fagsjef

Powered by Labrador CMS