C-kurs 2024

Helgen 1.-3. mars ble den første delen av C-kurset i fallskjermsport gjennomført på Olympiatoppen i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Kurset, som ved bestått gjennomføring gir I1, er det høyeste nivået av instruktørutdanning i Norge. Åtte deltakere fra syv klubber deltok på den tettpakkede helgen.

Hans Christian Amlie belyser risikomomenter med måten fallskjermfly opererer på.

C-kurset forbereder deltakerne til å bli hovedinstruktører i fallskjermklubber over hele landet. De får kunnskap om kvalitets- og forbedringsarbeid, lokal utdanning og eksaminering, arbeidsmetoder i NLF, F/NLF og SU, ulykkeshåndtering, lederskap, fallskjermflyging og systematisk materiellarbeid. 

Kurset gjennomføres over én helg på vårparten og én på senhøsten. Mellom disse to samlingene er det innleveringer og prosjektoppgave som krever en del forberedelser i forkant i form av praktiske forberedelser og gjennomlest pensum.

Fiona Skjennem i en diskusjon om utdanning av I3er.

I løpet av kurset får deltakerne delta i case-oppgaver, diskusjoner og gruppeoppgaver. Dette gir dem mulighet til å lære av hverandres erfaringer og kunnskaper. Dette utgjør en viktig læringsarena i tillegg til det standardiserte kursopplegget.

Mange klubber har sendt deltakere til kurset og det er flott å få varierte erfaringer og kompetanse fra hele landet. Håper klubbene som ikke har sendt deltagere på noen år finner gode kandidater, støtter dem i forberedelsene og sender dem på kurs. Videre fortsetter årets kurs den gode trenden med flere kvinnelige deltakere, noe som også er gledelig å se. 

Berge Schwebs Bjørlo utfordrer deltakerne på sikkerhetssystem for materiell.

DELTAKERE LOKALKLUBB PROSJEKTOPPGAVE
Are HeggmoTroms FallskjermklubbEn belysende studie om behov for og omfang av dagens legesjekker.
Fiona SkjennemNimbus FallskjermklubbPraktisk anvendelse av OBSREG på lokalt nivå i klubber.
Jeanette Kristin Eriksen EliassenTroms FallskjermklubbKartlegging av lokal praksis som avviker vesentlig fra standardisert opplæring og dets effekter.
Martin HellemLesja FallskjermklubbEn sammenligningsstudie i opplæring av hoppledere.
Robert QuiddingKjevik FallskjermklubbFallskjermhopping med vann i umiddelbar nærhet.
Rune Skogly OlsenTromsø FallskjermklubbEn problemløsende oppgave som tar for seg utfordringene knyttet til kommunikasjon, ledelse og praktisk gjennomføring av vekt og lastberegning på norske hoppfelt.
Sandra HåkonsenOslo FallskjermklubbEn problemløsende oppgave om utdanningsopplegg fra endt GK til utstedt B-lisens.
Tor Heggernes BjørnsundTønsberg FallskjermklubbEn belysningsstudie på VR-opplæringens innvirkning på skadeforekomster blant elever.

I forbindelse med prosjektoppgavene deres er det sannsynlig at store grupper hoppere blir spurt om å bidra med svar på spørreundersøkelser, intervjuer, eller på annen måte gjøre tilgjengelig informasjon som deltakerne trenger. Jeg oppfordrer alle til å bidra med dette! C-oppgavene har vært til stor hjelp for å utvikle sporten på en trygg måte. Uten mange av disse hadde det kunnet vært unødvendig strenge restriksjoner og regler på områder som for eksempel fjellflyging og wingsuit. 

Tidligere års C-oppgaver kan leses på her for de som er interesserte. 

Til sist vil jeg takke alle som har bidratt til del 1 av årets kurs, og ønsker årets deltakere lykke til med oppgaven og arbeidet fram mot del 2!

Powered by Labrador CMS