Luke 24: Styreleders hjørne

Året er nå på hell, som styreleder ønsker jeg å takke for det fellesskapet, prestasjoner og minnene som vi sammen har skapt i 2023.

Publisert

Året er nå på hell, som styreleder ønsker jeg å takke for det fellesskapet, prestasjoner og minnene som vi sammen har skapt i 2023. For min del vil jeg trekke frem World Cup og EM på hjemmebane, tenk at vi fikk gjennomført ett så stort arrangement i lille Norge. En stor takk til alle som bidro til at vi fikk dette gjennomført og til dere som bidro til at vi fikk med oss hele 5 medaljer. 

Engasjement, entusiasme og dugnadsånd har vært grunnleggende for vår suksess og vekst i alle år, og i år intet unntak. I en sport der samarbeid, tillit og fellesskapsfølelse er essensielle. Gjennom hver enkelt sin innsats har vi opprettholdt ikke bare sikkerhetsstandarder og fasiliteter på ett høyt nivå, men også et miljø preget av vennskap, læring og gjensidig støtte. Jeg er stolte over å være en del av dette miljøet, og håper dere er det samme! La oss sammen strekke oss mot nye høyder, og fortsette å utforske grensene for hva vi kan oppnå gjennom felles innsats og lidenskap for fallskjermhopping.

Så denne gangen har jeg valgt å løfte en fantastisk ting vi har i miljøet vårt, og ikke minst hvorfor det er så viktig. Nemlig DUGNAD! Enten vi vil eller ikke så er verden i endringer, vi mennesker endrer oss, tiden strekker sjelden til og vi velger i mange tilfeller å betale oss ut av ting. Dette ser vi også snike seg over fallskjerm Norge, hvordan kan vi sammen bidra til at dette ikke skjer? 

Jo vi kan bidra, dedikere tid. Det er ofte de samme ildsjelene som står der år på år, uten dere hadde kostnadene for å hoppe fallskjerm vært betydelig høyrere. Så en stor TAKK til dere, dere vet hvem dere er.

Hvordan kan vi bidra, og hvorfor er dugnad så viktig. Jo for i hjertet av norsk kultur ligger vår unike tradisjon- dugnad. Konseptet som er dypt forankret i det norske samfunnet, representerer en felles innsats der medlemmer av et samfunn samarbeider om en felles sak eller oppgave. Dette bidrar til at felleskapet blir sterkere, økt tillit og at vi holder kostnadene nede. Og vi i fallskjermmiljøet er jo ett lite samfunn som gjør dette, så la oss være flinke til å ta med våre nye medlemmer inn i denne tankegangen.

Sikkerhet er avgjørende i fallskjermhopping. Ved å samarbeide om erfaringsdeling, vedlikehold og oppgradering/godkjenning av utstyr og fasiliteter, sikrer dugnaden at alt fungerer som det skal. 

Styrke felleskapet i sporten vår som bygger på tillit og samhold. Gjennom dugnadsaktiviteter knyttes sterke bånd mellom medlemmene. Dette fellesskapet er viktig både for den sosiale opplevelsen og for å skape et miljø der folk ser etter hverandre.

Erfaringsutveksling gjennom dugnad gir erfarne utøvere en anledning til å dele sin kunnskap og erfaring med nyere hoppere. Ved å dele kompetanse øker vi våre ferdigheter, dette bidrar til økt sikkerhet som igjen fører til økt aktivitet. 

Kostnadseffektivitet er synonymt med dugnadsarbeid. Dugnad hjelper til med å holde kostnadene nede for klubbene og medlemmene. Uten frivillig arbeid ville utgifter til vedlikehold og oppgradering av fasiliteter øke betydelig, noe som kunne gjøre sporten mindre tilgjengelig. Her ønsker jeg å løfte frem frivillige verv som klubbstyrer, HI, SU og seksjon styret. Og ikke minst de fantastiske ildsjelene våre ute på klubb! Alle disse jobber på dugnad for at vi skal få mulighet til å hoppe i Norges land, til en så rimelig pris som mulig, tenk om ikke disse personene hadde jobbet dugnad.

Tradisjon & Kultur er en viktig del av sporten vår. Dette bidrar til en sterkere følelse av identitet og tilhørighet både til sporten og til det bredere norske samfunnet. Hvem elsker vel ikke ordet KASSE, en deilig tradisjon vi holder sterkt på. La oss holde like sterkt på dugnads tradisjonen.

Innovasjon & utvikling syntes de fleste av oss er spennende. Dugnad kan også være arenaer for dette innen sporten vår. Når vi gjør noe sammen som å diskutere eller være kreative, dette kan resultere i at vi sammen finner nye ideer og tilnærminger som kan forbedre fallskjermhoppingen.

Samlet sett spiller dugnaden en nøkkelrolle i å opprettholde og utvikle sporten vår, ikke bare praktisk, men også sosialt og kulturelt.

På vegne av hele styret ønsker jeg dere en riktig god jul og ett godt nyttår, måtte 2024 by på masse deilig dugnadsarbeid!

Helene M Bjørnø

Styreleder FNLF

Powered by Labrador CMS