Midlertidig bruksforbud i Norge
Midlertidig bruksforbud i Norge

Mer om forbudet mot magnetfester

Hvorfor nå? og hva betyr midlertidig?

Publisert

Utdrag fra SU-møtereferat #3, 17.12.2021:

«Det innføres midlertidig bruksforbud på kamerafester uten sikringsløsning som er konstruert for å løsne automatisk. Det presiseres i tillegg at sikringsløsninger til kamera og lignende må ha en tilfredsstillende bruddstyrke slik at gjenstanden frigjøres dersom kraften overstiger 80lbs.»

Informasjonen har blitt spredd fort og flitting over sosiale medier. Ut over konklusjonen som står skrevet ovenfor, er VMAG-feste spesifikt nevnt som eksempel. Frittfall har funnet flere detaljer.

Ikke designet for å løsne automatisk

V-Mag er et dansk merke, og jeg har tatt kontakt med Johnni Meier, den ene halvdelen på eiersiden av merkevaren. Johnni drifter også Danmarks største riggerverksted og fallskjermbutikk. Han bekrefter at V-Mag ikke er designet for å løse ut automatisk, men for manuell frigjøring, med korrekt trekkraft, rett ut fra festevinkelen. De har også gjennomført betydelig testing for å sikre seg at det ikke kan blåse av i frittfall. Premissen for konklusjonen til SU er dermed upresis, og det er godt at de har med konkrete eksempler for å tydeliggjøre at dette gjelder V-Mag.

Johnni stiller seg skeptisk til en ekstra sikringsordning, og uttaler at han ville være bekymret for den ekstra snag-risikoen dette kan medføre. Han mener at det heller bør innføres ekstra utdannelse på oppmerksomhet rundt kameraer, og den risiko det kan medføre å hoppe med dem.

Hva har egentlig skjedd?

I hendelsesrapporteringssystemet kunne jeg finne 7 hendelser innenfor det siste året, med mistet kamera fra høyde. Alle unntatt ett av de rapporterte tilfellene var med V-Mag feste. Ikke alle hendelsene var tydelig beskrevet, men frittfallskollisjoner og hekting i risere i forbindelse med tvinn, var gjengangere.

Hva betyr midlertidig bruksforbud?

Hva er prosessen videre for å komme til en permanent konklusjon? Espen Høst, leder i SU svarer:

- Midlertidig forbud i dette tilfellet er satt for å ta systemet ut av bruk frem til SU har hatt anledning til å gjennomgå den informasjonen og de dataene vi trenger for å konkludere i saken.

I mellomtiden har frittfall gitt SU's kontaktinformasjon videre til produsenten av V-Mag, som har sagt at de vil inngå en dialog, for å forsøke å finne ut av en løsning på problemet.

Powered by Labrador CMS