Film og foto er en betydningsfull del av fallskjermsporten.

Filmer jeg?

Om du velger å hoppe med kamera er det en avgjørelse du bør tenke over og ta alvorlig, da det krever mer overskudd og oppmerksomhet fra hoppene dine.

Publisert

Bestemmelser for hopping med kamera

Erfaringskrav

Minimum 200 hopp

Materiell

Kamerasystemet (hjelm, kamera og fester) skal være utformet slik at det er minimal risiko for at liner osv kan hekte seg fast, alternativt skal det være et frigjørings system på hjelm eller kamera (inkl. fester). Dette skal testes under belastning og skal kunne aktiveres med en hånd.Kamerasystem kan kun benyttes etter godkjennelse av HI. Kamerautstyr skal ikke monteres på arm eller bein på trekksiden. Det er ikke tillatt å hoppe med hakemonterte kamerafester.

De fleste sportskameraer er i dag små, lette og enkle i bruk. Likevel er det flere hendelser og næruhell som involverer små (og store) kameraer. Før du begynner å hoppe med kamera bør du være en dyktig hopper med god bevissthet og innsikt i det du driver med. Du bør ha god kontroll på og drille nødprosedyren din ofte, samt ha god kjennskap til utstyr, herunder hjelm og kamera, som du hopper med.

Fallende gjenstander

Som nevnt i en tidligere artikkel i Frittfall er det kameraer og hjelmer som oftest mistes i frittfall. Skadepotensialet er stort og en GoPro kan i verste fall føre til alvorlig skade eller død dersom det treffer noen.

Bruk en hjelm og kamerafeste som er godkjent og sitter godt. Som en del av utstyrssjekken bør du påse at hjelmen er festet ordentlig. Vær forsiktig med kamera når du klatrer ut og i frittfall. Øv i mockupen med alt utstyret på.

Fokus

Kamera bør ikke brukes før alt annet ligger i muskelminnet ditt. Feil ved utstyr eller manglende utstyrssjekk, feil separasjon mellom grupper, manglende høydebevissthet eller feil fokus under skjerm er ting som typisk skjer når man har fokus på å filme.

Bruk et enkelt kamera, slå det på etter utstyrssjekk og før døren går opp. Om du mistenker at kameraet ikke filmer når døren går opp, så la det være og ikke bruk mer overskudd og fokus på det. Bruk dytter på hoppet for ekstra høydebevissthet.

Snag

Kameraet ditt er er et snagpunkt. Det finnes anti-snag kamerafester, men det beste kan likevel være å bruke en halvhjelm du kan kutte bort. Hvor effektivt et cutaway-system er på en fullface kan diskuteres, om du ikke har mulighet til å kutte selve kamerafestet.

Nødprosedyre

Hva gjør du dersom pilotbåndet fester seg i kameraet? Gjør du vanlig nødprosedyre? Eller dersom pilotbåndet til reserven hekter seg i kamera? I verste fall er du i frittfall og da har du ikke god tid.

Ors #1018 viser en slik situasjon, hvor reservepilotbåndet mest sannsynlig har blitt trukket ut rundt hopperens kamerafeste og gjorde at hopperen fikk en hesteskofeilfunksjon på reserven frem til kamerafestet knakk. Det tok 12-15 sekunder fra hopperen kuttet til reserven var trykksatt, da med spinnende feilfunksjon. Hopperen hadde hjelm med kuttsystem, men merket ikke at noe hang fast i hjelmen.

I en slik situasjon må man handle raskt. Forberedelser, riktig utstyr og ferdigheter til å løse problemet er avgjørende. Og har man det med 200 hopp? Man tar til seg kunnskaper og ferdigheter ulikt. Hvor current man er har noe å si. Det viktigste er at man forbereder seg på ulike situasjoner og vet hva man skal gjøre om situasjonen oppstår.

Film og foto er en betydningsfull del av fallskjermsporten, og brukt på riktig måte kan det hjelpe oss å utvikle ferdighetene våre, samt til å dele erfaringer og unike opplevelser.

Oppsøk kunnskap og ha en bevisst holdning til valgene du gjør, så blir hopping med kamera en kul, bra og trygg opplevelse.

Powered by Labrador CMS