Medlemmer av KSFSK, på Østre Æra. fv Sindre Dompidal, Zaki Khan og Isak Knutsen
Medlemmer av KSFSK, på Østre Æra. fv Sindre Dompidal, Zaki Khan og Isak Knutsen

Fallskjermklubben Krigsskolen

9. desember: årsrapport 2020

Publisert

KSFSK er en fallskjermklubb som er laget av og for kadetter på Krigsskolen. KSFSK har flere medlemmer som har gått eller går på Krigsskolen på Linderud. Vi har ikke eget hoppfelt og holder oss hovedsakelig til Østre Æra med Oslo Fallskjermklubb. I år startet sesongen litt sent grunnet Korona, men i sommerferien hadde vi enormt mange med på kurs! Hele 16 kadetter tok fallskjermkurset på Østre Æra. Vi åpnet også opp for å ta imot medlemmer fra både sjø- og luftkrigsskolen.

KSFSK har ikke fått arrangert noe samlingen, men vi har deltatt på det meste Oslo Fallskjermklubb arrangerte. Vi skulle stille med bar til bar2bar, men grunnet økning i smitte måtte vi trekke oss fra dette. I år har det vært såpass mange kadetter på kurs at det nesten alltid har vært noen fra Krigsskolen å se på Østre Æra, ofte iført en genser som representerer Krigsskolen.

Erlend Myhr og Nadia Fjørtoft
Erlend Myhr og Nadia Fjørtoft

Grunnet ny utdanningsreform i Forsvaret, som medførte til endring i lønn hos kadetter, var jeg litt bekymret for om folk ville melde seg på kurs i år. Min bekymring viste seg å være ikke relevant da vi hadde rekordmange på kurs. Det virker som at siden gjennomsnittsalderen på kadetter har blitt lavere så er gjennomsnittsutviklingen på frontallappen også mye mindre, dermed tar kadettene beslutninger uten å tenke på risiko. En kjempefordel for KSFSK! Før første kursstart der det kun var 1 kadett påmeldt var jeg bekymret for hvordan eleven skulle gjøre det på kurset. Jeg hadde jo ofte hørt fra instruktørene at de gledet seg til å ha kadetter på kurs siden de ofte forsto ting lettere. Jeg husker godt første hoppet til denne kadetten, Magnus Aune, som tok sin 600fot sving rett over pølsa (landing mot nord). En av de dårligste elevlandingene jeg har sett som havnet midt i nordmyra. Etter 20-25 hopp senere fikk endelig denne eleven til å lande i landingsfeltet. Grunnet mange kadetter på kurs og med lisens har jeg for første gang opplevd at Stridsvogna har blitt full. 8 kadetter i vognen med dårlig lufting skaper meget god stemning og jeg håper KSFSK klarer å rekruttere mange hoppere hvert år fremover.

Magnus Aune og Isak Knutsen
Magnus Aune og Isak Knutsen

I år fikk jeg også mail fra Forsvarets Høgskole sitt Likestillings- og mangfoldsutvalg om at vi kunne søke om penger til tiltak som var for likestilling og mangfold. Jeg så muligheten til å søke om penger til å kjøpe en ny fallskjermrigg for kvinner og sendte en rask søknad. Dette endte med at jeg fikk 50 000,- til disp til å kjøpe en fallskjerm for kvinnene i klubben! Riggen ble kjøpt etter sesongen og jeg gleder meg å se den i lufta.

KSFSK ser frem til sesongen i 2021, der vi skal forsøke å ta ny NM-rekord i FS med gallauniform. Vi ønsker å takke alle som har tatt imot kadettene på hoppfeltene rundt omkring i landet og gleder oss til å møte fallskjermnorge neste år.

Powered by Labrador CMS