Norgesmesterskap på Voss i 2022.

Deltakelse i NM 2015-2022

Konkurranse i fallskjermhopping skaper idrettsaktivitet og aksept for fallskjermhopping som idrett. I tillegg er konkurransehopping med på å utvikle ferdigheter og bidrar til hoppglede.

Publisert

Alle fallskjermklubber i Norge er idrettsklubber og skal legge tilrette for satsing på trening og konkurranser. Dette vil være med å bidra til varige og aktive hoppere, og at norske hoppere kan utvikle seg til å delta i konkurranser på internasjonalt nivå.

Deltakelsen i NM de siste årene har varierende, både totalt, fordelt på de ulike grenene og fordelt på klubbene.

Antall lag de siste årene

De siste åtte årene har det i snitt deltatt 34,5 lag. Flest var det på Bjorli i 2021 med hele 53 påmeldte lag. I tillegg deltok 10 stykker i wingsuit.

Færrest lag deltok i 2019 og 2018 med 23 og 26 lag. I årets NM var det 31 påmeldte lag.

De ulike grenene

Wingsuit

Wingsuit performance har i snitt hatt 10,8 deltakere de siste åtte årene. Flest wingsuitere deltok i 2016 på Voss, med hele 22 deltakere. Det minste antallet finner vi i 2022 med bare fire påmeldte. Det ble ikke gjeldende konkurranse, da kun to av de norske deltakerne fullførte.

Formasjonshopping

I lagøvelsene er det FS Rekrutt som har klart flest lag, med et snitt på 7,8 lag de siste åtte årene. På det meste har det vært med 11 lag i FS Rekrutt. Færrest lag deltok i 2018, med kun fire lag. FS Open har et snitt på 4,8 lag de siste åtte årene.

FS8 har hatt et snitt på fire lag, med hele syv lag i 2021. Det er hele 56 deltakere!

VFS har ikke hatt gyldig konkurranse siden 2016, altså har det vært mindre enn tre lag med de siste seks årene. De siste to årene har det vært konkurranse i VFS2 med syv og fem påmeldte lag.

Freefly

Både i Rekrutt og Open var det klart flest lag med i 2021, med ti lag i Rekrutt og seks lag i Open. Færrest lag var med i 2022 med kun tre lag per gren.

Fordelt på klubber

Av de mindre klubbene er det NTNU Fallskjermklubb og Nimbus Fallskjermklubb som er best representert. Mens Nimbus har hatt jevn deltakelse de siste årene har NTNU hatt en stigende trend. I 2021 hadde Nimbus hele syv påmeldte lag.

Av de største klubbene er det Tønsberg Fallskjermklubb og Voss Fallskjermklubb som har hatt flest lag. Voss har et snitt på 6,6 lag, mens Tønsberg har et snitt på hele 14,1. Tønsberg hadde færrest lag i 2019 med fem lag, mens Voss hadde færrest i 2022 med kun et lag. I 2021 hadde Voss to lag, mens Tønsberg hadde imponerende 19 lag!

Lag fordelt på klubber. Wingsuit er ikke med her.
Powered by Labrador CMS