Styreleders hjørne

Styreleders hjørne med Espen Finne.

Publisert

Jeg vil åpne denne gangen med å rette en spesiell takk til Zion for det dere har levert av resultater i internasjonale og nasjonale konkurranser de siste syv årene! Samtidig som dere har levert prestasjoner helt i toppen på verdensbasis har dere samtidig også hatt fokus på å videreføre kunnskap og ferdigheter innen sporten vår til neste generasjon hoppere her hjemme. Tusen, tusen takk på vegne av hele fallskjerm Norge!

Det blir spennende å se hvem som stiller på landslagsuttak i freefly senere i år og forhåpentligvis kan videreføre arven etter Zion og landslagene før der igjen.

Fallskjermstyret tildelte på styremøtet i mai til sammen 465.000 kroner fordelt på utviklingsmidler, ungdomsmidler og arrangementsmidler. Det var i år svært god søknad på støtte, noe som jeg tenker viser at det satses på utvikling av sporten vår både i klubb, blant yngre hoppere og mer etablerte lag. Gratulerer til dere som har mottatt tilsagn om støtte, og husk at det må sendes inn rapport innen 1.oktober om gjennomført aktivitet iht. søknaden for at støtten skal utbetales. Det er dessverre innimellom enkelte som ikke rapporterer tilbake til forbundet og da utbetales ikke støtte fra fellesskapets midler.

I forbindelse med fagseminaret tidligere i år så takket Espen Høst for seg, etter mange år som leder av SU. Ny leder SU er Harald Kvande. Jeg ønsker å takke hele SU for det arbeidet dere legger ned for å holde fokuset oppe på sikkerheten innen sporten vår. Fagsjefen har i sin spalte denne gang oversatt en tekst om hvordan selvtilfredshet (complacency) kan gi en falsk følelse av trygghet i utøvelsen av sporten vår. Den er anbefalt lesing for både erfaren og fersk hopper!

God sommer!

Mvh
Espen Finne
Styreleder F/NLF

Powered by Labrador CMS