Petter Mazzetta har god oversikt over gruppen samtidig som han har kontroll på orienteringen under Track Attack.

Trackingskolen #7: Å LEDE ET HOPP

Trackingskolen tar deg gjennom og forklarer de ulike delene av et trackinghopp. I syvende del kan du lese om det du må kunne for å lede et trackinghopp.

Publisert

nature, slik at man kan fokusere på å navigere og ta de hensynene som trengs underveis. Man bør ha benyttet seg av instruksjon eller coaching, og ha fått god instruksjon i hvordan man skal lede et hopp.

Lokale hensyn For å lede et trackinghopp må du kjenne til lokale regler og forhold. Hvor kan man tracke? Er det høydeforskjeller i terrenget? Hvor går jumprun? Er det steder der det ikke er lov å fly? 

Forhold I tillegg må du kjenne til de gjeldende forholdene du skal hoppe i. Hvilken styrke og retning er det på vinden i de ulike høydene? Klarer du å tilpasse hoppet til disse forholdene?

Gruppen Du bør vite erfaring og ferdigheter til alle i gruppen du skal hoppe med, og ut ifra dette tilpasse hoppet. Du må også tørre å si nei til de som ikke burde være med.

Plan Du må legge en god plan for hoppet og briefe alle godt. Hvor skal dere fly? Hvor er åpningspunktet? Hvor åpner de andre gruppene? Har dere en plan B? Kommuniser planen til resten av løftet. Dersom planen ikke fungerer, har dere utelandingalternativer?

Powered by Labrador CMS