Viktig for framtida til Voss Fallskjermklubb

Hei alle fallskjermhoppere, vi trenger DIN hjelp til å sikre framtida til Voss Fallskjermklubb.

Publisert Sist oppdatert

Bømoen AS har lagt ut nytt områdereguleringsforslag på offentlig høring. Rammevilkårene våre står i fare for å bli vesentlig dårligere (vennligst les punktene under), og høringsperioden er vår mulighet til å si vår mening om hva som er viktig for oss. Det er viktig at flest mulig skriver innspill/merknader til planen for å påvirke hva kommunen og politikerne endelig skal vedta i høst. Fristen for høringssinnpill er 1. september, så vi ber dere begynne å skrive noen setninger i dag.

Høringsinnspillet/merknaden din kan være kort og konsis, eller lang, om det som er viktig for deg med å ivareta Voss Fallskjermklubb og flyplassens rammevilkår. Du velger hva du vil skrive, men hold det saklig. Alle merknader blir vurdert av Voss Herad. Vi kan dra ut noen viktige hovedpunkter fra reguleringsforslaget, som du også kan fokusere på i dine innspill:

  • Bømoen AS har foreslått Næringsformål på hele teltskogen vår, samt hele skogen nord av landingsområdet vårt (se plantegningen nederst i mailen, lilla arealer kalt NÆ1 og NÆ2). Det er veldig viktig for klubben at det foreslåtte NÆ1 bevares til Idrettsformål (grønt), og at NÆ2 bevares som skog (sikkerhet, lyddemping, og et vakkert naturområde rundt klubben som må bevares for at det fortsatt skal være attraktivt å komme hit), altså LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde, lysegrønt i plankartet).
  • Forslaget om NÆ1 og NÆ2 vil samtidig ta vekk/ødelegge mesteparten av parkeringsplassen til klubben, samt undervisningsbygget (AFF-skolen), takterrassene, grillhytter, utegym, teltplasser, badstuer og Voss Hang- og Paragliderklubb sitt klubbhus som i dag ligger i området foreslått områdegulert til NÆ1. I tillegg til Kayak Voss sitt klubbhus som ligger i NÆ2. Kommunestyret skrev også i 2017 at BNI1 og BN2 bør være et formålsfelt der luftsportsinteressene blir prioritert. Nåværende reguleringsplan har ikke tatt hensyn til dette når NÆ2 har tatt mye av disse områdene.
  • Reguleringsforslaget går samtidig imot store deler av kommuneplanens arealdel, som har satt av områder til idrett og LNF, som er foreslått endret til næring i planforslaget.
  • Voss Fallskjermklubb må beholde de arealene vi har hatt i 45 år, og trenger samtidig større arealer til landing østover. Innskrenkninger er for oss umulig å gå med på.
  • Bømoen AS har foreslått «Kombineringsformål Bygg og Anlegg» rundt resten av flyplassen (KBA7, KBA8 og KBA10 i plantegningen, markert gult/hvitt skravert). Dette ser vi som en stor trussel for dagens aktivitet, og et forsøk på å kvele flyplassen og dagens flyplassaktører, slik at Bømoen AS på sikt kan ta over drift og redusere aktiviteten ved flyplassen, helt til de får det som de vil og kan bygge boliger i Bømoen en gang i framtida.
  • Bygg og Anlegg har ikke noe rundt flyplassen å gjøre, og arealene her er allerede i bruk av klubber og bedrifter som trenger alle arealene nord for flyplassen. Det trengs at området settes av til/reguleres til flyplassrelaterte virksomheter, og at avtalene framover sikres for aktørene her. Akkurat nå er det ingen avtaler om videre drift for noen.
  • Vi mener at Voss Herad må gå i førersetet og sikre alle arealene nord for flyplassen til de aktørene som er her i dag. Dvs idrett/luftsports-formål (Voss Fallskjermklubb, Bømoen Flyklubb, Voss Flyklubb og Voss Hang- og Paragliderklubb), i tillegg til arealer til flyplassrelatert næring, som drivstoffanlegg og helikopterhangarer.

Vi kan ikke godta at arealene rundt flyplassen bygges ned.

Bømoen AS har anledning til å utvikle store næringsarealer et stykke sør for flyplassen, og har områder de kan ta av som ikke går på bekostning av så mange flyplassbrukere. Derfor må de ikke få godkjent planen de nå har lagt fram.

Vi vil be om at skogen/sikringsområdet sør av flystripa blir bevart, dvs at 100 meter på sørida av hele lengden av flystripa bevares til LNF (Landbruks-, natur- og friluftsformål), i stedet for at det reguleres til KBA8 og KBA10 som Bømoen AS har foreslått. Får de dette gjennom ødelegger det for attraktiviteten til besøkssenteret og trivselen på hoppfeltet, og begrenser samtidig sikringssonen mot flyplassen som igjen kan få konsekvenser eller begrensninger for fremtidig aktivitet. Vi tror ingen av oss ønsker å lande i et industri-/anleggsområde. Voss er kjent pga naturen her, også rundt Voss Fallskjermklubb og en naturskjønn flyplass.

Se i plankartet for oversikt/tegning over hva Bømoen AS foreslår omregulert rundt flyplassen. Det er kritisk for fallskjermklubbens del. Bømoen AS forsøker nå også å kaste ut etablerte virksomheter ved flyplassen. Dette angår oss, da vi er avhengige av en fungerende flyplass med aktører som kan samarbeide og drive flyplassen med nødvendige ressurser som drivstoff og hangarer. Dvs vi tror den eneste fornuftige løsningen er at Voss Herad tar kontroll over flyplassen og alle arealene nord for flystripa, gjennom feks. forhandlinger med Bømoen AS om at de ikke kan gjøre noen endringer rundt flyplassen, evt ekspropriasjon av hele flyplassuen med nordområdene.

Hjelp oss og send en merknad skriftlig innen fristen 01.09.2023 til Voss herad, til postmottak@voss.herad.no, eller brev til postboks 145, 5701 Voss.

Dersom du ønsker å sende dine meninger/merknader/innspill til Voss kommune, kan du enkelt skrive en mail til: postmottak@voss.kommune.no innen 1. september.

Emne: Merknad til områdereg plan Bømoen planid 2023003.

For oversiktstegning og forståelse trykk her.

Alle saksdokumenter til reguleringsplanforslaget finner dere her (søk Bømoen): GISLINE WebPlan 4.1.13

Takk for hjelpa!

Vi trenger alle innspillene/merknadene vi kan få, fra både private (medlemmer og brukere av flyplassen) og lokalt lags- og næringsliv.

Powered by Labrador CMS