Fagsjefens spalte

Vår 2022

Publisert

Hei

Redaktør frittfall

Som kjent har Kjetil Nordin har blitt engasjert i andre prosjekter som krever såpass mye tid at han fant det vanskelig å håndtere Frittfall i tillegg. Vi takker Kjetil for den jobben han har gjort med å holde fallskjermnorge oppdatert på hva som rører seg innen fallskjerm gjennom sine to år som redaktør. Etter utlysning av «stillingen» som ny redaktør fikk vi mange gode søkere og har etter en nøye vurdering og intervjurunde valgt å tilby Stine Solberg jobben, noe hun har takket ja til.

Dersom dere ikke allerede kjenner Stine blir det nok en endring på dette da noe av oppdraget går ut på rapportering fra hoppfelt fra nær og fjern i norges land. Stine bor på Voss og hopper på FF-laget Aviatrix som nå er tatt ut som utviklingslandslag.

Hoppstatistikk 2021

Her er aktivitetstallene for 2021 sammenlignet med 2019 (bruker 2019 da 2020 ble veldig amputert pga. Covid).

Klubb 2021 2019
Troms16042004
Bergen6431158
KS00
Rana00
Bodø494475
Lesja37502027
Grenland22212442
Tromsø203239
Kjevik2551029
Hagl1159665
Veteranene237152
Oslo2078613704
Føniks892900
Voss3433620795
Tønsberg1604215692
Nimbus21172727
Stavanger550701
NTNU23112849
Totalt8763767559

Fornyelser 2022

Når du skal fornye dine «papirer» for 2022 så husk at du er ikke ferdig før du registrerer at du har en lisens med gyldighet til 31.12.2022 i MinIdrett. Mange tror jobben er gjort når de har vært gjennom fornyelseskurset men dette må da godkjennes av en instruktør. Noen klubber (Tønsberg og Voss) har faste rutiner for dette så det skal ikke være behov for å gi beskjed mens du som hovedregel må ta kontakt med en instruktør slik at denne går inn og godkjenner din fornyelse. Selv om du får beskjed om at en instruktør har fornyet så er det ikke alltid automatikken fungerer slik at du uansett må sjekke om fornyelsen har gått igjennom. Dersom du er sikker på at alt er i orden og det fortsatt ikke dukker opp på ditt kompetansebevis send en mail til knut.lien@nlf.no. Ikke vent med dette til den dagen du skal hoppe men gjør det i god tid slik at du ikke må stå på bakken fordi noe du trodde var i orden ikke var det allikevel.

MK-kurs 2022

Første del av MK kurs 2022 er gått i gang. Dette gjennomføres med flere samlinger på Teams på vinteren. Det er totalt 9 deltagere.

Knut

Powered by Labrador CMS