Fagsjefens spalte

Fagsjefens spalte med Knut Lien.

Publisert Sist oppdatert

KNUT LIEN

Knut gjorde sitt første fallskjermhopp i 1990 har har i skrivende stund 7653 hopp, derav 2270 hopp som tandeminstruktør og 2929 hopp som AFF-instruktør.

Knut har holdt et uvisst antall grunnkurs, har vært med som evaluator på mange I2- og I1-kurs, samt vært ansvarlig for flere tandem- og AFF-instruktørkurs.

Knut satt i SU i 14 år, hvorav 13 som leder. Han har også vært daglig leder og formann i Oslo Fallskjermklubb og landslagsansvarlig i F/NLF.

Hei

Da nærmer vi oss slutten på nok en sesong. Det har vært en sesong med veldig mange alvorlige hendelser, men heldigvis uten at det har endt fatalt. Vi kan nevne to Cypresfyringer (full save), nestendrukning med Wingsuit, skjermkollisjon i lav høyde, elever som ikke utfører nødprosedyre, WS hopper treffer bakvinge på fly i utstabling, birdstrike (som resulterte i ødelagt turbin) på en Caravan og nå sist avbrutt landing med en C206 som resulterte i ødelagt nesehjul, propell og understell. Dette er ikke alle men viser at vi nok har hatt hellet på vår side når ingen av disse har endt fatalt. Vi noterer at man i Sverige har hatt tre dødsulykker i år.

La oss holde fokus resten av sesongen, den farligst tiden kan være nå når vi er varme i trøya og kanskje ikke lengre er så fokuserte som vi burde.

Sjekk av gyldige papirer

Det har vært altfor mange som har hoppet uten gyldig lisens eller forsikring denne sesongen. Enkelte hoppere har sågar hoppet på forskjellige hoppfelt uten gyldig lisens, det er også oppdaget hoppere som har hoppet de siste to sesongene uten gyldig lisens. Dette er noe hoppfeltene må få bedre rutiner på foran neste sesong.

Sentrale kurs

AFF-instruktørkurs

AFF-instruktørkurs ble avholdt på Luftsportssenteret Østre Æra 3.-9.juli med 8 deltagere (en tok det opp igjen fra i fjor). Fem av de bestod kurset den uken, to har bestått senere på sommeren mens sistemann må prøve igjen neste år etter å ha hatt et ublidt møte med en elg på motorsykkel midt under kursuka.

AFF-instruktørkurs 2023 avholdes 02.-08.07.2023. Påmeldingsfrist 21. mai 2023.

I2-samling

I2-samling 2023 avholdes 8.-11. juni på Rønningen Folkehøgskole i Oslo. Påmeldingsfrist 27. april 2023.

Tandeminstruktørkurs

Tandeminstruktørkurs 2023 avholdes 25.-28.05.2023 (tentativ dato). Påmeldingsfrist 13.april 2023.

I1-samling

I1-samlingen 2022 ble avlyst pga for få deltagere. I 2023 vil det bli et noe endret opplegg ift I1- samling med første del 4.-5. mars og andre del 15.-17. september. Noen av presentasjonene vil bli tatt på Teams i perioden mellom samlingene. Påmeldingsfrist 4. januar 2023.

MK-kurs

MK-kurs 2022 del 2 avholdes 28.-30.10.2023. Det er 9 deltagere på dette kurset som må sies å være bra. MK kurs 2023: Påmeldingsfrist 4. januar 2023.

Powered by Labrador CMS